Slovník webových, online marketingových a IT pojmů

Cílová skupina

Slovník tvorby webů a online marketingových pojmů

Cílová skupina je specifický segment trhu, na který se zaměřují marketingové aktivity, charakterizovaný společnými znaky nebo potřebami.

CcTLD

Slovník tvorby webů a online marketingových pojmů

ccTLD je internetová doména nejvyššího řádu určená pro země nebo území, označuje geografickou lokalitu webové stránky.

Captcha

Slovník tvorby webů a online marketingových pojmů

Captcha je bezpečnostní nástroj používaný k ověření, že uživatel je člověk, chrání weby před spamem a automatickými útoky.

Canonical

Slovník tvorby webů a online marketingových pojmů

Canonical je HTML prvek určující hlavní verzi webové stránky pro vyhledávače, pomáhá předcházet problémům s duplicitním obsahem.

Call to action (CTA)

Slovník tvorby webů a online marketingových pojmů

Call to action (CTA) je marketingový nástroj navrhovaný k podnícení okamžité reakce uživatele, často ve formě tlačítka nebo odkazu.

Cached Page?

Slovník tvorby webů a online marketingových pojmů

Cached Page paměť je paměť pro rychlejší přístup k webovým stránkám. Web cache – prohlíčeč načítá primárně uloženou kopii ze své paměti.

Cache

Slovník tvorby webů a online marketingových pojmů

Cache – zrychluje načítání dat. Zlepšete výkon vašich aplikací s efektivním ukládáním. Existují Cache na serveru, v prohlížeči, v CMS.

C++

Slovník tvorby webů a online marketingových pojmů

C++ je léty prověřený silný programovací jazyk. Rozvíjejte aplikace s jeho vysokou výkonností a flexibilitou.

Business Suite

Slovník tvorby webů a online marketingových pojmů

Business Suite – všechny podnikové nástroje v jednom. Zjednodušte správu a podpořte růst. Například Specificky, Facebook Business Suite.

Business Booster

Business Booster

Business Booster je výkonný direct mailingový systém. Business Booster je turbo pro váš podnik. Zrychlete růst, zvyšte zisk a rozšiřte trh.

Business manager

Slovník tvorby webů a online marketingových pojmů

Business manager je správce vašeho podnikání. Efektivní řízení týmů, projektů a financí. Buďte efektivnější a podnikejte lépe.

Budget

Slovník tvorby webů a online marketingových pojmů

Rozpočet – váš nástroj pro lepší finanční kontrolu a plánování. Učíme vás šetřit a investovat. Mějte svůj budget pod kontrolou.

Browser

Slovník tvorby webů a online marketingových pojmů

Browser je software pro prohlížení webu, umožňuje uživatelům přistupovat k internetovým stránkám a interagovat s nimi.

Broken link

Slovník tvorby webů a online marketingových pojmů

Broken link je nefunkční odkaz na webu vedoucí na neexistující stránku, způsobuje chyby a špatnou uživatelskou zkušenost.

Brand manuál

Slovník tvorby webů a online marketingových pojmů

Brand manuál je průvodce značkou, definuje vizuální a komunikační standardy, loga, barvy a aplikaci značky.

Brand

Slovník tvorby webů a online marketingových pojmů

Brand představuje značku nebo identitu firmy, odráží její hodnoty, produkty a vnímání zákazníky na trhu. Cílené budování brandu je nezbytné.

Bot

Slovník tvorby webů a online marketingových pojmů

Bot je software automaticky provádějící úkoly na internetu, například sběr dat nebo interakci s uživateli.

Bootstrap

Slovník tvorby webů a online marketingových pojmů

Bootstrap je front-end framework pro rychlý vývoj responzivních webů, nabízí předdefinované CSS a JavaScript komponenty.

Bloger/ka

Slovník tvorby webů a online marketingových pojmů

Bloger/ka vytváří obsah pro web, píše články nebo vede vlogy, sdílí názory, rady a zkušenosti s komunitou.

Blog/vlog

Slovník tvorby webů a online marketingových pojmů

Blog/vlog je digitální platforma pro sdílení textového nebo video obsahu, nabízející návody, recenze a názory.

Blog

Slovník tvorby webů a online marketingových pojmů

Blog je online deník pro sdílení nápadů, rad a aktualit. Blog je také místo pro osobní a firemní vyjádření, novinky nebo propagaci.

BlackSEO

Slovník tvorby webů a online marketingových pojmů

BlackSEO jsou neetické praktiky zvyšující ranking na úkor pravidel vyhledávačů. Hrozí penalizace a poklesy.

Black Hat SEO

Slovník tvorby webů a online marketingových pojmů

Black Hat SEO jsou neetické, vyhledávači nepovolené techniky pro lepší pozice ve vyhledávačích, vedoucí k riziku penalizace.

Black box

Slovník tvorby webů a online marketingových pojmů

Black box v technologii označuje systém, jehož vnitřní fungování je skryto. Zjistěte, jak tato koncepce ovlivňuje vývoj softwaru.

Bing

Slovník tvorby webů a online marketingových pojmů

Bing je vyhledávač od Microsoftu. Zjistěte, jak optimalizovat svůj web pro Bing a rozšířit dosah vaší online viditelnosti.

Barter

Slovník tvorby webů a online marketingových pojmů

Barter je výměna zboží nebo služeb bez použití peněz. Objevte, jak může barter posílit vaše obchodní vztahy a přinést úspory pro vaši firmu.

Bannerová slepota

Slovník tvorby webů a online marketingových pojmů

Bannerová slepota je jev, kdy uživatelé přehlížejí webové bannery. Zjistěte, jak překonat tento jev a zvýšit efektivitu online kampaní.

Banner

Slovník tvorby webů a online marketingových pojmů

Banner je vizuální reklama na webu, klíčová pro online marketing. Objevte, jak vytvořit účinné bannery, které přitahují pozornost.

Ban / penalizace

Slovník tvorby webů a online marketingových pojmů

Ban nebo penalizace od vyhledávačů může váš web potrestat za porušení pravidel. Zjistěte, jak se vyhnout nebo odstranit penalizace.

Baidu

Slovník tvorby webů a online marketingových pojmů

Baidu je přední čínský vyhledávač, klíčový pro digitální marketing v Číně. Zjistěte, jak efektivně využít vyhledávač Baidu.

Backlink profile

Slovník tvorby webů a online marketingových pojmů

Backlink profile obsahuje všechny odkazy směřující na váš web, klíčové pro SEO. Naučte se, jak správně hodnotit a optimalizovat svůj profil.

Backlink

Slovník tvorby webů a online marketingových pojmů

Backlink je odkaz z jiného webu na váš, zásadní pro SEO. Zjistěte, jak kvalitní backlinky zvyšují viditelnost ve vyhledávačích.

Back-end

Slovník tvorby webů a online marketingových pojmů

Back-end je zákulisí webových aplikací, kde probíhá zpracování dat. Objevte, jak vývoj na back-endu ovlivňuje funkčnost, bezpečnost a výkon.

B2C

Slovník tvorby webů a online marketingových pojmů

B2C je přímý prodej z firmy zákazníkovi, základ e-commerce. Zjistěte, jak oslovit a udržet zákazníky pro maximální spokojenost a loajalitu.

B2B

Slovník tvorby webů a online marketingových pojmů

B2B, je obchod mezi firmami. Objevte, jak ho efektivně navázat a rozvíjet pro vzájemný prospěch mezi firmami.

Autorita domény

Slovník tvorby webů a online marketingových pojmů

Autorita domény určuje sílu a důvěryhodnost webové stránky ve vyhledávačích. Zjistěte, jak posílit doménu pro lepší SEO výsledky a ranking.

Autoresponder

Slovník tvorby webů a online marketingových pojmů

Autoresponder je nástroj pro automatické odpovědi na e-maily. Zjistěte, jak může zlepšit komunikaci s klienty a efektivitu vašeho marketingu.

Automatizovaný prodej

Slovník tvorby webů a online marketingových pojmů

Automatizovaný prodej zvyšuje efektivitu a ziskovost e-commerce. Objevte, jak technologie mění způsob, jak firmy prodávají své produkty.

Atribut Nofollow

Slovník tvorby webů a online marketingových pojmů

Atribut Nofollow říká vyhledávačům, aby nebraly v úvahu odkazy. Zjistěte, jak může pomoci regulovat proud PageRanku a chránit vaše SEO.

Atribut ALT

Slovník tvorby webů a online marketingových pojmů

Atribut ALT popisuje obrázky na webu pro lepší přístupnost a SEO. Zjistěte, proč je důležitý a jak ho využít pro zlepšení vašeho webu.

Architektura webu

Slovník tvorby webů a online marketingových pojmů

Architektura webu je základem pro úspěšné online projekty. Naučte se strukturovat obsah a navigaci pro lepší uživatelskou zkušenost a SEO.

Apache

Slovník tvorby webů a online marketingových pojmů

Apache je webový server pro hosting webů a aplikací. Objevte, jak Apache přispívá k rychlosti, bezpečnosti a spolehlivosti vašich projektů.

Anomálie procházení?

Slovník tvorby webů a online marketingových pojmů

Anomálie procházení odhaluje neobvyklé vzorce na vašem webu. Zjistěte, jak je využít pro optimalizaci uživatelské zkušenosti a zabezpečení.

Anchor text

Slovník tvorby webů a online marketingových pojmů

Anchor text je text odkazu, klíčový pro SEO. Naučte se, jak správně využívat anchor texty pro zlepšení pozic vašeho webu ve vyhledávačích.

Android

Slovník tvorby webů a online marketingových pojmů

Android je operační systém od Google, primárně určený pro mobilní zařízení, jako jsou smartphony a tablety, se širokým výběrem aplikací.

Analýza webových stránek

Slovník tvorby webů a online marketingových pojmů

Analýza webových stránek je detailní přezkum webu za účelem jeho zlepšení. Je klíčová pro optimalizaci uživatelské zkušenosti a SEO.

Analýza návštěvnosti

Slovník tvorby webů a online marketingových pojmů

Analýza návštěvnosti je vyhodnocení dat o uživatelích webové stránky a také dobrý základ pro zlepšení výkonu webu a celého marketingu.

Analýza klíčových slov

Slovník tvorby webů a online marketingových pojmů

Analýza klíčových slov je proces identifikace a výzkumu výrazů, které lidé používají při vyhledávání online. Základ pro SEO.

Analytika

Slovník tvorby webů a online marketingových pojmů

Analytika, to je proces sběru, zpracování a analýzy dat. Klíč k lepšímu rozhodování a optimalizaci strategií.

AMP

Slovník tvorby webů a online marketingových pojmů

AMP (Accelerated Mobile Pages) je technologie pro rychlé načítání stránek na mobilních zařízeních. Zlepšuje uživatelskou zkušenost.

Alternativní stránka se správnou značkou kanonické stránky

Slovník tvorby webů a online marketingových pojmů

Alternativní stránka s kanonickou značkou je verze stránky určená k indexaci, předejděte duplicitnímu obsahu.

ALT (alternativní text, atribut, popisek)

Slovník tvorby webů a online marketingových pojmů

ALT text je popis obrázků pro lepší přístupnost a SEO. Zásadní pro čitelnost webových stránek a dohledatelnost ve vyhledávačích.

Algoritmus

Slovník tvorby webů a online marketingových pojmů

Algoritmus je postup vedoucí k řešení problému. Základní stavební kámen pro programování a datovou analýzu.

Alexa Rank

Slovník tvorby webů a online marketingových pojmů

Alexa Rank je hojně používané měřítko popularity webu na internetu. Klíčový ukazatel pro analýzu webového provozu.

AJAX

Slovník tvorby webů a online marketingových pojmů

AJAX je technologie pro dynamické webové aplikace. Umožňuje aktualizace stránky bez jejího celkového načtení.

Ahrefs Rank (AR)

Slovník tvorby webů a online marketingových pojmů

Ahrefs Rank (AR) je měřítko síly zpětných odkazů webu. Klíčový ukazatel pro posílení online autority.

Ahrefs

Slovník tvorby webů a online marketingových pojmů

Ahrefs je komplexní nástroj pro SEO analýzu a sledování odkazů. Zlepšete svou online viditelnost ve vyhledávačích.

Agilní vývoj

Slovník tvorby webů a online marketingových pojmů

Agilní vývoj je flexibilní a efektivní řešení pro týmovou práci. Rychlá adaptace na nejrůznější změny projektu.

Affinity photo

Slovník tvorby webů a online marketingových pojmů

Co je to Affinity Photo? Jedná se o profesionální editaci fotografií a design za dostupnou cenu. Ideální pro kreativce.

Affiliate marketing

Slovník tvorby webů a online marketingových pojmů

Co je Affiliate marketing? Propagujte zajímavé produkty, získejte provizi. Ideální cesta pro blogery a webmastery.

Affiliate

Slovník tvorby webů a online marketingových pojmů

Affiliate marketing je metoda, kde partneři získávají provizi za propagaci produktů nebo služeb jiných firem, podporující prodej.

AdSense

Slovník tvorby webů a online marketingových pojmů

Adsense od Google umožňuje majitelům webů vydělávat peníze zobrazováním reklam na jejich stránkách, optimalizací obsahu a publika.

Adresa webu

Slovník tvorby webů a online marketingových pojmů

Adresa webu, známá jako URL, je unikátní adresa, která vás přivede na konkrétní webovou stránku nebo službu na internetu.

Adobe

Slovník tvorby webů a online marketingových pojmů

Adobe je společnost v oblasti softwaru, známá vývojem produktů pro digitální média, jako je Photoshop, Illustrator a Adobe Creative Cloud.

Administrace

Slovník tvorby webů a online marketingových pojmů

Web s administrací zajistí aktuálnost, bezpečnost a optimalizaci obsahu, což vede k lepší uživatelské zkušenosti a vyššímu zapojení návštěvníků.

A/B testování

Slovník tvorby webů a online marketingových pojmů

Optimalizujte svůj web efektivně s A/B testováním: zjistěte, které prvky zvyšují angažovanost a konverze uživatelů.

Chyba 404 – Stránka nenalezena

Slovník tvorby webů a online marketingových pojmů

Chyba 404 znamená – Stránka nenalezena: Omlouváme se, ale obsah neexistuje. Prozkoumejte naše stránky nebo nás kontaktujte pro pomoc.

3D prezentace

Slovník tvorby webů a online marketingových pojmů

3D prezentace jsou poutavým doplněním obsahu webu. Používají se často například na webech realitních makléřů a kanceláří.

Redirect 302 – dočasné přesměrování

Slovník tvorby webů a online marketingových pojmů

Dočasné přesměrování 302 informuje vyhledávače, že stránka byla přesunuta na novou URL na krátkou dobu. Ideální pro údržbu webu, neovlivňuje SEO.

Redirect 301 – trvalé přesměrování

Slovník tvorby webů a online marketingových pojmů

Trvalé přesměrování 301 říká vyhledávačům, že stránka byla permanentně přemístěna na novou adresu. Klíčové pro SEO, udržuje hodnotu odkazů.