Slovník tvorby webů a online marketingových pojmů

A/B testování

Co je A/B testování?

A/B testování, známé také jako rozdělené testování, je metoda porovnávání dvou verzí webové stránky nebo aplikace proti sobě za účelem zjištění, která verze má lepší výkon. Tato technika umožňuje tvůrcům webů, marketérům a vývojářům produktů provádět informovaná rozhodnutí založená na datech místo odhadů nebo předpokladů.

Jak A/B testování funguje:

 • Vytvoření dvou verzí: Nejprve vytvoříte dvě verze stránky (A a B), které se liší v jednom konkrétním prvku, který chcete testovat. Tento prvek může být cokoli od textu výzvy k akci (CTA), barvy tlačítka, umístění obrázku, délky formuláře, nadpisů, atd.
 • Rozdělení návštěvníků: Návštěvníci vašeho webu jsou náhodně rozděleni do dvou skupin, přičemž každá skupina zobrazuje jednu z verzí stránky. Důležité je, aby každý návštěvník viděl pouze jednu verzi, aby bylo možné správně hodnotit jejich reakce.
 • Sběr a analýza dat: Během testu sbíráte data o tom, jak návštěvníci reagují na každou verzi stránky. Měřítky úspěšnosti mohou být různé metriky, jako jsou míra konverze, doba strávená na stránce, míra odmítnutí, dokončení nákupu, atd.
 • Vyvodit závěry: Po analýze dat určíte, která verze byla úspěšnější na základě předem definovaných cílů. Výsledky vám mohou pomoci lépe pochopit, co návštěvníky motivuje k určitému chování a jak optimalizovat vaši stránku pro zlepšení výkonu.

Proč je A/B testování důležité:

 • Založeno na reálných datech: Rozhodnutí o změnách na vašem webu nebo ve vaší aplikaci jsou podložena skutečnými daty o chování uživatelů, což snižuje riziko špatných rozhodnutí.
 • Zlepšení uživatelské zkušenosti: Pomáhá identifikovat, které prvky na stránce nejlépe vyhovují potřebám vašich uživatelů, což vede k lepší uživatelské zkušenosti.
 • Zvýšení konverzí: Optimalizací prvků na základě výsledků A/B testování můžete zvýšit konverzní poměry a dosáhnout vyššího zisku.

Kdy použít A/B testování:

A/B testování se používá v široké škále oblastí digitálního marketingu a web developmentu, včetně e-commerce, obsahových webů, mobilních aplikací a e-mailového marketingu. V kontextu e-shopů má A/B testování obzvláště vysokou hodnotu, protože přináší přímé výhody pro zvýšení prodeje, zlepšení uživatelské zkušenosti a optimalizaci konverzních poměrů.

Kde se A/B testování používá:

 • E-commerce a e-shopy: Optimalizace produktových stránek, popisů, cenových strategií, nákupního procesu, layoutů a designů.
 • Mobilní aplikace: Testování různých uživatelských rozhraní, navigace, funkčností a výkonu aplikace.
 • Webové stránky: Zkoumání efektivity různých designů, obsahu, navigačních prvků a výzvy k akci (CTA).
 • E-mailový marketing: Testování předmětů e-mailů, obsahu, času odeslání a personalizace pro zvýšení míry otevření a konverze.
 • Online reklamy: Optimalizace reklamních kreativ, cílení a umístění pro zlepšení klikací míry (CTR) a ROI.

Výhody A/B testování pro e-shopy:

 • Zvýšení konverzních poměrů: Testování různých aspektů e-shopu (např. designu tlačítka „koupit“, struktury stránek, navigace) může zvýšit počet návštěvníků, kteří provedou nákup.
 • Zlepšení uživatelské zkušenosti: A/B testování pomáhá pochopit, co zákazníci preferují a jak se na stránce cítí nejpohodlněji, což vede ke zvýšení spokojenosti a loajality zákazníků.
 • Snížení míry opuštění košíku: Testováním různých prvků nákupního procesu můžete identifikovat a odstranit překážky, které vedou k opuštění košíku bez dokončení nákupu.
 • Optimalizace cenových strategií: Testováním různých cenových bodů nebo způsobů prezentace cen můžete najít optimální strategii, která maximizuje prodej a zisk.
 • Personalizace nabídky: Pomocí A/B testování můžete zjistit, které typy personalizace (např. doporučení produktů, personalizované slevy) nejvíce rezonují s vašimi zákazníky.

A/B testování poskytuje cenná data a insighty, které umožňují e-shopům neustále se zlepšovat a přizpůsobovat se měnícím se preferencím a chování zákazníků. Díky tomu je možné efektivně využívat zdroje, zvyšovat efektivitu marketingových a prodejních strategií a posilovat konkurenční výhodu.