Slovník tvorby webů a online marketingových pojmů

CPC (cena za proklik)

Co je CPC?

CPC, což je zkratka pro „Cost Per Click“, je metoda vyúčtování využívaná v online reklamních kampaních, kde inzerent platí za každé kliknutí na svou reklamu. Tento model je velmi populární v rámci platforem pro digitální reklamu, jako jsou Google Ads a Facebook Ads, a je obzvláště užitečný pro řízení návštěvnosti na webové stránky nebo pro dosažení konkrétních marketingových cílů, jako je generování potenciálních zákazníků nebo prodejů.

Jak funguje CPC

  1. Nastavení kampaně: Inzerent si vybere klíčová slova nebo demografické charakteristiky cílového publika a nastaví maximální CPC, což je nejvyšší částka, kterou je ochoten zaplatit za jedno kliknutí.
  2. Aukce reklam: Když uživatel provede vyhledávání nebo interaguje s platformou, kde mohou být zobrazeny reklamy, systém automaticky spustí aukci mezi reklamami odpovídajícími kritériím vyhledávání. Vítězná reklama je poté zobrazena uživateli.
  3. Platba za kliknutí: Inzerent platí za každé kliknutí na reklamu, ne za zobrazení (imprese) nebo dosažení konkrétního úkolu (jako je vyplnění formuláře).

Výhody a nevýhody CPC

Výhody:

  • Účinnost z hlediska nákladů: Platíte pouze za interakci, což znamená, že vaše náklady jsou přímo spojeny s měřitelnými akcemi návštěvníků.
  • Snadné sledování a optimalizace: CPC kampaně lze snadno měřit a upravovat podle výkonu, což umožňuje inzerentům optimalizovat svou ROI (návratnost investice).
  • Cílení: Technologie a data používané v těchto platformách umožňují velmi přesné cílení na základě slov, zájmů, demografie a dalších faktorů.

Nevýhody:

  • Možnost vyšších nákladů: V konkurenčních oborech nebo u populárních klíčových slov mohou být ceny za kliknutí vysoké, což může zvýšit celkové náklady kampaně.
  • Nezaručuje konverze: Platba za kliknutí nezaručuje, že kliknutí povede k nákupu nebo jiné požadované akci.
  • Zneužití: Existuje riziko „click fraud“, kdy jsou kliknutí generována uměle s cílem vyčerpat rozpočet inzerenta.

CPC je klíčovou součástí mnoha online marketingových strategií a může být velmi efektivní pro zvýšení návštěvnosti a dosažení konkrétních marketingových cílů, pokud je správně nastavena a spravována.