Zpracování osobních údajů

Odesláním formuláře či kontaktováním uděluji v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění souhlas, aby Přemek Kubák, zpracovával a archivoval mé osobní údaje a souhlasím, že mnou odeslané osobní údaje budou zpracovány za účelem zpětného kontaktování, vytvoření obchodní nabídky a následného kontaktu.

Souhlas uděluji Přemkovi Kubákovi, IČ: 68010087 se sídlem Lovčičky ev.č. 25, 683 54, jež je zapsaný v živnostenském rejstříku vedeným Městským úřadem Slavkov u Brna, a pouze fyzickým osobám (podnikatelům), se kterými Přemek Kubák spolupracuje na realizaci a zdárném dokončení objednaného díla.

Tento souhlas je udělen pro všechny údaje uvedené ve formuláři, a to na dobu neurčitou. Udělení souhlasu je dobrovolné a jsem informován, že svůj souhlas mohu kdykoli odvolat, žádat o vysvětlení, doplnění, opravu, a to prostřednictvím následujícího formuláře.

Přečtěte si plné znění nařízení (EU) 2016/679 (GDPR).