Slovník tvorby webů a online marketingových pojmů

Core update

Co je Core update?

Termín „Core Update“ se vztahuje na zásadní aktualizaci algoritmu vyhledávače Google, která má za cíl zlepšit schopnost systému hodnotit webové stránky a jejich obsah. Tyto aktualizace jsou obecně prováděny několikrát do roka a mají za úkol zajistit, aby vyhledávací výsledky poskytovaly uživatelům co nejrelevantnější a nejužitečnější obsah.

Cíle Core Update:

  • Zlepšení relevance: Google neustále usiluje o to, aby jeho vyhledávací výsledky co nejlépe odpovídaly dotazům uživatelů. Aktualizace jádra mohou zpřesnit, jak algoritmy vyhodnocují a porovnávají obsah webových stránek.
  • Odměňování kvalitního obsahu: Tyto aktualizace často cílí na lepší rozpoznání kvalitního, originálního obsahu, který poskytuje skutečnou hodnotu pro čtenáře.
  • Potlačení nižší kvality: Naopak, weby, které používají manipulativní techniky nebo poskytují méně hodnotný obsah, mohou být po aktualizaci ohodnoceny nižšími pozicemi.

Dopady Core Update:

  1. Fluktuace ve vyhledávacích pozicích: Webům se mohou pozice ve vyhledávacích výsledcích výrazně změnit, a to jak k lepšímu, tak k horšímu, v závislosti na tom, jak dobře jejich obsah odpovídá kritériím aktualizovaného algoritmu.
  2. Zvýšená potřeba SEO adaptace: Webové stránky musí neustále sledovat změny ve vyhledávacích algoritmech a přizpůsobovat svůj obsah a SEO strategie tak, aby zůstaly konkurenceschopné.
  3. Komunikace od Google: Přestože Google obvykle neposkytuje konkrétní podrobnosti o tom, co každá aktualizace přesně zahrnuje, snaží se o určitou míru transparentnosti tím, že oznámí spuštění významných aktualizací.

Jak se přizpůsobit Core Update:

  • Revize obsahu: Ujistěte se, že váš web poskytuje kvalitní, relevantní a užitečný obsah, který odpovídá nejlepším praktikám a směrnicím Google.
  • Zlepšení uživatelské zkušenosti: Optimalizace rychlosti načítání stránky, mobilní přívětivost a intuitivní navigace jsou klíčové faktory pro uspokojení potřeb uživatelů a vyhledávačů.
  • Diverzifikace získávání návštěvnosti: Nespolehávejte výhradně na organický provoz z Google, ale využívejte také sociální média, emailový marketing a jiné kanály.

Core update od Google může přinést výzvy, ale také příležitosti pro weby, které jsou ochotné adaptovat se a neustále zlepšovat kvalitu svého obsahu a uživatelské zkušenosti. Tato pravidelná aktualizace pomáhá udržet vyhledávací ekosystém spravedlivý a relevantní pro všechny uživatele.