Facebook Ads

CPC (cena za proklik)

Slovník tvorby webů a online marketingových pojmů

CPC, zkratka pro „Cost Per Click“, odkazuje na cenu, kterou inzerenti platí za každé kliknutí na reklamu v online reklamních kampaních.