Slovník tvorby webů a online marketingových pojmů

Alexa Rank

Co je Alexa Rank

Alexa Rank je metrika od společnosti Amazon, která hodnotí popularitu webových stránek na internetu. Je založená na analýze provozu webu, který je odvozen z dat shromážděných prostřednictvím globální sítě uživatelů, kteří mají nainstalovaný Alexa toolbar nebo jiné zdroje dat. Hodnocení je určeno kombinací odhadovaného průměrného denního počtu návštěvníků na webu a odhadovaného počtu zobrazení stránky za posledních 3 měsíce.

Jak Alexa Rank funguje:

  • Shromažďování dat: Alexa shromažďuje data o provozu z různých zdrojů, včetně uživatelů, kteří mají nainstalovaný její toolbar, a dalších zdrojů dat, které monitorují webový provoz.
  • Výpočet ranku: Na základě shromážděných dat o návštěvnosti a interakci uživatelů s webovými stránkami vypočítá Alexa jejich rank. Tento rank reprezentuje odhadovanou popularitu webové stránky, přičemž nižší číslo znamená vyšší popularitu.
  • Aktualizace: Alexa Rank se pravidelně aktualizuje, což znamená, že se hodnocení webů může časem měnit v závislosti na změnách v jejich návštěvnosti a chování uživatelů.

Význam a kritika:

  • Význam: Pro vlastníky webů, marketéry a analytiky může být Alexa Rank užitečným nástrojem pro srovnání popularity webu s konkurencí. Může také pomoci při přilákání reklamních a partnerských příležitostí, jelikož vysoké hodnocení může signalizovat vysokou návštěvnost a vliv na trhu.
  • Kritika: Přesnost Alexy Rank byla často předmětem diskuse, protože se z velké části opírá o data získaná od relativně malé a možná ne zcela reprezentativní vzorku internetové populace. Navíc, webům s nízkou návštěvností může být přiřazeno poměrně nestabilní a méně přesné hodnocení.

I přesto, že Alexa Rank může poskytovat zajímavé vhledy, je důležité jej kombinovat s dalšími metrikami a nástroji pro hlubší a přesnější analýzu úspěšnosti webové stránky.