Slovník tvorby webů a online marketingových pojmů

BlackSEO

Co je BlackSEO?


Black Hat SEO, často zkracovaně nazývané BlackSEO, je soubor praktik používaných k manipulaci s vyhledávači s cílem zvýšit pozici webové stránky ve výsledcích vyhledávání na úkor dobrých praktik a pokynů vyhledávačů. Tyto metody jsou považovány za neetické, protože místo toho, aby poskytovaly kvalitní obsah nebo zlepšovaly uživatelskou zkušenost, se soustředí na oklamání algoritmů vyhledávačů, aby docílily lepšího hodnocení.

Black Hat SEO techniky mohou zahrnovat, ale neomezují se na:

  • Keyword stuffing: Vkládání nadměrného množství klíčových slov do textu stránky, meta tagů nebo alt tagů obrázků, což způsobuje, že obsah působí nepřirozeně a obtížně se čte.
  • Cloaking: Zobrazování odlišného obsahu vyhledávačům a odlišného uživatelům s cílem zlepšit pozice ve vyhledávačích na základě obsahu, který uživatelé ve skutečnosti nevidí.
  • Používání neviditelného textu: Skrývání textu před uživateli tím, že má stejnou barvu jako pozadí, ale je viditelný pro vyhledávače.
  • Doorway pages: Stránky vytvořené výhradně pro vyhledávače s cílem přesměrovat uživatele na jinou stránku.
  • Link farmy: Skupiny webových stránek, které si navzájem poskytují velké množství odkazů s cílem uměle zvýšit svou „autoritu“ v očích vyhledávačů.

Používání Black Hat SEO může vést k rychlým ziskům v pozici ve vyhledávačích, ale tyto praktiky jsou vysoce rizikové a mohou mít za následek penalizace od vyhledávačů, včetně snížení pozic ve výsledcích vyhledávání nebo úplného odstranění webu z indexu vyhledávače. Vyhnout se Black Hat SEO a držet se etických, „White Hat“ praktik je nejlepší strategií pro dlouhodobý úspěch na internetu.