Slovník tvorby webů a online marketingových pojmů

Backlink profile

Co je backlink profile?

Backlink profile (profil zpětných odkazů) je souhrn všech zpětných odkazů směřujících na webovou stránku. Tento profil zahrnuje jak kvantitativní, tak kvalitativní aspekty zpětných odkazů, jako jsou jejich zdroje, atributy (např. nofollow, dofollow), rozmanitost domén, rozmanitost kotvících textů a celková autorita odkazujících domén. Profil zpětných odkazů je klíčovým faktorem v oblasti SEO (Search Engine Optimization), protože vyhledávače, jako je Google, používají tyto odkazy jako jeden z hlavních signálů pro určení hodnoty a důvěryhodnosti webové stránky.

Důležité aspekty backlink profilu:

  • Autorita odkazujících domén: Odkazy z webových stránek s vysokou autoritou mají větší váhu a mohou pozitivně ovlivnit vaše hodnocení ve vyhledávačích.
  • Relevance odkazů: Odkazy z domén nebo stránek, které jsou relevantní k vašemu oboru nebo tématu, jsou hodnotnější, protože naznačují vyšší stupeň relevance a kvality.
  • Rozmanitost domén: Získání odkazů z široké škály různých domén může být pro vaše SEO lepší než mnoho odkazů z několika málo domén, což naznačuje širší uznání vašeho obsahu.
  • Kotvící texty: Rozmanitost a přirozenost kotvících textů (text, na který se kliká v odkazu) může také ovlivnit, jak vyhledávače vnímají váš web a na co se zdá být zaměřen.
  • Přirozenost profilu: Přirozený růst zpětných odkazů a jejich rozmanitost v průběhu času ukazují na organický zájem o vaši stránku, což je příznivě hodnoceno vyhledávači.
  • Nofollow vs. Dofollow: Dofollow odkazy předávají „SEO šťávu“ a pomáhají zlepšit pozici ve vyhledávačích, zatímco nofollow odkazy tuto šťávu nepředávají, ale mohou přesto přinést návštěvnost a zvýšit povědomí o značce.

Analýza backlink profilu je důležitá pro pochopení, jak různé aspekty vašich zpětných odkazů ovlivňují vaše SEO a celkové online přítomnosti. Nástroje jako Ahrefs, SEMrush, Majestic a Google Search Console mohou pomoci získat přehled o vašem backlink profilu a identifikovat oblasti pro zlepšení nebo potenciální rizika spojená s nekvalitními odkazy.