Slovník tvorby webů a online marketingových pojmů

ALT (alternativní text, atribut, popisek)

Co je ALT (alternativní text, atribut, popisek)

ALT text, neboli alternativní text nebo atribut, je krátký popis obsahu obrázku na webové stránce. Je součástí HTML kódu a používá se v značce <img> pro definování alternativního textu, který má být zobrazen v případě, že obrázek nemůže být z nějakého důvodu načten. Tento atribut je také velmi důležitý pro přístupnost webu, neboť umožňuje uživatelům se zrakovým postižením, kteří využívají čtečky obrazovky, lépe navigovat na webové stránce a rozumět jejímu obsahu.

Klíčové účely ALT textu:

  • Přístupnost: ALT text pomáhá uživatelům se zrakovým postižením pochopit, co obrázek zobrazuje, když jejich čtečka obrazovky čte tento text nahlas.
  • Náhrada obsahu: V případě, že obrázek nemůže být z důvodu pomalého připojení nebo chyby na serveru načten, ALT text poskytuje popis obrázku.
  • SEO (optimalizace pro vyhledávače): Vyhledávače používají ALT text k lepšímu pochopení obsahu obrázků, což pomáhá v jejich indexaci a může zlepšit umístění webu ve výsledcích vyhledávání.

Jak správně používat ALT text:

  • Buďte popisní: ALT text by měl přesně popisovat obsah obrázku.
  • Klíčová slova: Pokud je to relevantní a přirozené, zahrňte do ALT textu klíčová slova, aby se zlepšilo SEO.
  • Vyhněte se nadbytečným frázím: Není potřeba uvádět „obrázek z“ nebo „obrázek o“, protože čtečky obrazovky obvykle už uvedou, že jde o obrázek.
  • Stručnost: Snažte se být struční, ideálně méně než 125 znaků, aby čtečky obrazovky mohly text efektivně přečíst.

Správné použití ALT textu nejen zlepšuje přístupnost a uživatelskou zkušenost na vašem webu, ale také přispívá k lepšímu hodnocení vašeho webu ve vyhledávačích.