Slovník tvorby webů a online marketingových pojmů

Black box

Co je Black box?

Termín „black box“ se používá v několika různých kontextech, každý s trochu odlišným významem, ale obecně odkazuje na systém nebo zařízení, jehož vnitřní fungování je skryto nebo není dobře pochopeno z vnějšku. Zde jsou tři hlavní oblasti, kde se termín „black box“ často používá:

Letecký průmysl

V letectví je „černá skříňka“ (v angličtině „black box“), oficiálně známá jako zapisovač letových dat (FDR) a zapisovač hlasů v pilotní kabině (CVR), zařízení používané k záznamu různých parametrů letu a hlasové komunikace v kabině. Tyto informace jsou klíčové při vyšetřování leteckých nehod, protože pomáhají určit, co se stalo před incidentem.

Technologie a informatika

V oblasti informatiky a technologie se termín „black box“ používá k popisu systémů nebo algoritmů, u kterých uživatelé nebo analytici vidí pouze vstupy a výstupy, ale nemají přístup k podrobnostem o tom, jak systém uvnitř funguje. To je často případ u proprietárního softwaru nebo složitých systémů umělé inteligence, kde přesné mechanizmy zpracování dat nejsou transparentní.

Systémová teorie a inženýrství

V systémové teorii a inženýrství se pojem „black box“ používá k označení jakéhokoli systému, který lze studovat pouze na základě jeho vstupů a výstupů, bez znalosti jeho vnitřní struktury nebo mechanismu. Tento přístup umožňuje analytikům modelovat a porozumět chování složitých systémů bez nutnosti rozumět všem detailům jejich interního fungování.

V každém z těchto případů „black box“ umožňuje určitou úroveň abstrakce, která je užitečná pro analýzu, řízení nebo vyšetřování, ale může také představovat výzvy pro plné pochopení a kontrolu systému.