Slovník tvorby webů a online marketingových pojmů

CcTLD

Co je ccTLD?

CcTLD, zkratka pro „country code Top-Level Domain“, jsou internetové doménové názvy nejvyšší úrovně, které jsou specifické pro určitou zemi, suverénní stát nebo závislé území. Každý ccTLD se skládá ze dvou písmen, které odpovídají mezinárodnímu standardu ISO 3166-1 alpha-2 pro kódy zemí. Tyto domény jsou obvykle spravovány národními nebo vládními registrátory, které mohou stanovit specifické požadavky na registraci, jako je místní přítomnost nebo občanství.

Příklady ccTLD:

  • .us pro Spojené státy americké
  • .jp pro Japonsko
  • .de pro Německo (Deutschland)
  • .br pro Brazílii
  • .uk pro Spojené království (ačkoliv se často používají i další jako .co.uk pro komerční subjekty)

Význam a použití ccTLD:

  • Lokální identifikace: Použití ccTLD může pomoci firmám a organizacím prezentovat svou přítomnost a zaměření na konkrétní geografický trh nebo publikum.
  • SEO výhody: Webové stránky s ccTLD mohou mít lepší šanci na vyšší hodnocení v lokálních vyhledáváních, protože vyhledávače často považují ccTLD za silný indikátor relevantnosti pro konkrétní zeměpisnou oblast.
  • Jazyková a kulturní specifika: Umožňuje organizacím lépe cílit na místní jazykové a kulturní skupiny tím, že poskytuje obsah a služby specifické pro danou lokalitu.
  • Důvěra a důvěryhodnost: Místní ccTLD může zvýšit důvěru uživatelů, když vidí, že web je specificky určen pro jejich zemi nebo region.

Přestože globální top-level domény (gTLD) jako .com, .org, nebo .net zůstávají populární pro mnoho mezinárodně orientovaných webů, ccTLD nabízejí cennou alternativu pro weby, které se chtějí více zaměřit na konkrétní lokální trhy.