Slovník tvorby webů a online marketingových pojmů

Ahrefs Rank (AR)

Co je Ahrefs Rank (AR)?

Ahrefs Rank (AR) je metrika vyvinutá společností Ahrefs, která slouží k hodnocení síly zpětných odkazů (backlinků) webových stránek. Tato metrika je součástí širšího spektra nástrojů a analýz poskytovaných platformou Ahrefs, která je zaměřena na SEO (optimalizaci pro vyhledávače) a digitální marketing. Ahrefs Rank je určen na základě kvantity a kvality zpětných odkazů vedoucích na web a je přiřazen každé doméně indexované Ahrefs.

Jak funguje Ahrefs Rank:

  • Řazení webů: Ahrefs Rank řadí webové stránky na stupnici od 1, kde jsou umístěny webové stránky s nejsilnějšími zpětnými odkazy, až po miliony, kde jsou webové stránky s nejslabšími odkazy. Čím menší číslo AR má web, tím silnější a autoritativnější je považován v rámci indexu Ahrefs.
  • Dynamická metrika: AR se neustále mění v závislosti na aktualizacích zpětných odkazů a jejich kvalitě. Když web získá kvalitní zpětné odkazy, jeho AR se může zlepšit. Naopak, pokud dojde ke ztrátě kvalitních odkazů nebo jejich devalvaci, AR může klesnout.
  • Porovnání webů: AR poskytuje užitečný způsob, jak rychle porovnat autoritu a sílu odkazového profilu různých webových stránek.

Význam Ahrefs Rank pro SEO:

Ačkoli Ahrefs Rank je užitečný pro rychlý přehled síly zpětných odkazů webu, důležité je zaměřit se na širší spektrum SEO metrik a strategií. Síla a kvalita zpětných odkazů jsou klíčové pro SEO, ale optimalizace by měla zahrnovat i další aspekty, jako je obsah webu, technické SEO, uživatelská zkušenost a mobilní optimalizace.

Pro úspěšnou SEO strategii je tedy AR užitečným nástrojem mezi mnoha jinými, které Ahrefs nabízí, včetně sledování klíčových slov, analýzy konkurence, revize webu a mnoha dalších funkcí, které pomáhají identifikovat příležitosti pro zlepšení a sledovat pokrok ve vyhledávačích.