Slovník tvorby webů a online marketingových pojmů

Anchor text

Co je anchor text?

Anchor text (neboli kotvicí text, odkazový text) je viditelný, klikatelný text v hypertextovém odkazu. V HTML dokumentech je anchor text obvykle zvýrazněn a podtržen a slouží jako odkaz, který uživatele přesměruje na jinou stránku nebo místo na stejné stránce. Anchor texty jsou důležité pro SEO (optimalizaci pro vyhledávače), protože poskytují vyhledávačům kontext o tom, co se nachází na cílové stránce odkazu, což pomáhá při určování relevancí a hodnocení webu ve výsledcích vyhledávání.

Typy anchor textů:

  • Exaktní shoda: Anchor text obsahuje klíčové slovo nebo frázi, která přesně odpovídá klíčovým slovům na cílové stránce.
  • Částečná shoda: Obsahuje variaci nebo část klíčového slova nebo fráze z cílové stránky.
  • Značka nebo název značky: Používá název značky nebo domény jako anchor text.
  • Generický: Používá obecný text jako „klikněte zde“ nebo „více informací“.
  • Obrázkový: Když se obrázek používá jako odkaz, text v atributu ALT obrázku funguje jako anchor text.
  • URL: Celá nebo část URL adresy jako anchor text.

Význam anchor textu pro SEO:

  • Kontext: Anchor texty poskytují vyhledávačům kontext o tom, co se nachází na cílové stránce, což pomáhá při určování relevancí stránky pro konkrétní vyhledávací dotazy.
  • Relevanci: Správně použité anchor texty mohou zvýšit relevanci stránky pro konkrétní klíčová slova a fráze, což může vést k lepšímu umístění ve výsledcích vyhledávání.
  • Přirozenost: Google a další vyhledávače preferují přirozený a různorodý výskyt anchor textů. Přílišná optimalizace nebo umělé vytváření profilu zpětných odkazů s přesnou shodou anchor textů může být považováno za manipulativní a vést k penalizaci.

Pro optimální SEO výsledky je důležité používat rozmanité a relevantní anchor texty, které poskytují užitečný kontext jak pro uživatele, tak pro vyhledávače, zatímco se vyhýbáte technikám, které by mohly být vyhodnoceny jako manipulativní.