Framework

Bootstrap

Slovník tvorby webů a online marketingových pojmů

Bootstrap je front-end framework pro rychlý vývoj responzivních webů, nabízí předdefinované CSS a JavaScript komponenty.