Slovník tvorby webů a online marketingových pojmů

Atribut ALT

Co je Atribut ALT?

Atribut alt je zkratka pro „alternativní text“ a je používán v HTML k poskytování textové alternativy obrázkům na webových stránkách. Jeho hlavním účelem je zlepšit přístupnost webu tím, že umožňuje screen readerům (čtecím zařízením pro nevidomé a slabozraké uživatele) přečíst popis obrázku, pokud se obrázek nemůže z nějakého důvodu zobrazit nebo pokud uživatel používá čtečku obrazovky. To pomáhá všem uživatelům lépe porozumět obsahu webu, i když nemohou obrázek přímo vidět.

Využití atributu ALT

Kromě vylepšení přístupnosti má atribut alt také další důležité využití:

  • SEO (optimalizace pro vyhledávače): Pomáhá vyhledávačům porozumět, co obrázek obsahuje, což může zlepšit umístění webu ve výsledcích vyhledávání, když lidé hledají relevantní obrázky nebo obsah.
  • Náhrada při chyběch načítání: Pokud se obrázek z nějakého důvodu nenačte (například kvůli problémům s připojením nebo chybě v URL obrázku), zobrazí se místo něj text atributu alt, což uživatelům dává kontext o tom, co by měli vidět.

Příklad použití atributu alt v HTML tagu obrázku:

htmlCopy code

<img src="obrazek.jpg" alt="Popis obrázku">

Je důležité, aby text atributu alt byl výstižný a stručný, aby efektivně popsal obrázek a jeho účel na stránce, zvláště v kontextu celkového obsahu webu.