Slovník tvorby webů a online marketingových pojmů

Cesta zákazníka

Co je Cesta zákazníka?

Cesta zákazníka (anglicky „customer journey“) je termín používaný v marketingu a obchodu pro popis cesty, kterou zákazník podniká od prvního kontaktu s značkou nebo produktem až po konečný nákup a následné interakce. Tato cesta zahrnuje všechny dotekové body (touchpoints), kde zákazník interaguje s značkou, a může zahrnovat řadu kroků a kanálů, včetně online vyhledávání, sociálních médií, e-mailové komunikace, fyzických prodejen a zákaznického servisu.

Fáze cesty zákazníka:

  1. Povědomí: Zákazník se dozvídá o existenci produktu nebo služby, často prostřednictvím reklamy, doporučení nebo vyhledávání.
  2. Zvažování: Zákazník získává více informací o produktu nebo službě a porovnává možnosti s konkurencí.
  3. Rozhodnutí: Zákazník se rozhodne pro nákup na základě shromážděných informací a svých preferencí.
  4. Nákup: Zákazník provede nákup produktu nebo služby.
  5. Po nákupu: Zákazník používá produkt nebo službu a tvoří si názor na svou zkušenost, což může vést k dalším nákupům nebo sdílení zpětné vazby s ostatními.

Význam cesty zákazníka:

  • Personalizace: Rozumění cestě zákazníka umožňuje značkám lépe cílit na své marketingové aktivity a poskytovat personalizovanější zážitky.
  • Zlepšení zákaznické zkušenosti: Analýza jednotlivých fází cesty zákazníka může odhalit možnosti pro zlepšení interakce a zvýšení spokojenosti zákazníků.
  • Zvýšení konverzí: Optimalizací dotekových bodů a zlepšením zážitků v klíčových fázích cesty zákazníka mohou firmy zvýšit míru konverzí a loajalitu zákazníků.
  • Strategické plánování: Cesta zákazníka poskytuje cenné vhledy pro strategické plánování marketingových a obchodních aktivit.

Pro efektivní správu a optimalizaci cesty zákazníka je důležité shromažďovat a analyzovat data o zákaznickém chování, preferencích a zpětné vazbě napříč všemi kanály a dotekovými body.