Slovník tvorby webů a online marketingových pojmů

Black Hat SEO

Co je Black Hat SEO?

Black Hat SEO je soubor praktik používaných k manipulaci s vyhledávači s cílem zvýšit pozici webové stránky ve výsledcích vyhledávání rychleji, než je možné s etickými metodami. Tyto techniky jsou obvykle v rozporu s pokyny pro webmastery od vyhledávačů jako je Google. Cílem Black Hat SEO je získat krátkodobé výhody, i když to může mít dlouhodobé negativní důsledky pro hodnocení a viditelnost webu, včetně možného trestu od vyhledávačů, jako je snížení hodnocení nebo úplné odstranění z indexu vyhledávače.

Příklady Black Hat SEO technik zahrnují:

  • Keyword stuffing: Nadměrné používání klíčových slov na webové stránce s cílem manipulovat s vyhledávačem, čímž se stránka stává obtížně čitelnou pro uživatele.
  • Cloaking: Praxe zobrazování různého obsahu vyhledávačům a různého obsahu reálným uživatelům. Tímto způsobem se snaží ošálit vyhledávače, aby jim dali vyšší hodnocení, než si zaslouží.
  • Používání neviditelného textu: Umisťování textu stejné barvy jako pozadí stránky nebo použití velmi malého písma, aby byl text čitelný pro vyhledávače, ale ne pro uživatele.
  • Doorway pages: Stránky vytvořené výhradně pro vyhledávače, které jsou často plné klíčových slov a odkazují uživatele na jinou stránku prostřednictvím přesměrování.
  • Link farmy: Webové stránky vytvořené výhradně pro účely vytváření umělých odkazů na web s cílem zvýšit jeho autoritu.

Používání Black Hat SEO praktik může mít krátkodobě pozitivní efekty na pozici webové stránky ve vyhledávačích, ale vyhledávače, jako je Google, se stále zdokonalují v odhalování a penalizaci těchto technik. V důsledku toho může stránka, která byla penalizována, ztratit hodnocení a návštěvnost, což může být obtížné a časově náročné napravit. Etičtější přístupy, známé jako White Hat SEO, jsou preferovány pro dlouhodobě udržitelný úspěch na internetu.