Slovník tvorby webů a online marketingových pojmů

C++

Co je C++?

C++ je vysokoúrovňový programovací jazyk s možnostmi nízkoúrovňové manipulace, který byl vyvinut Bjarne Stroustrupem v Bell Labs v roce 1980 jako rozšíření jazyka C. C++ zavádí objektově orientované programování (OOP) k jazyku C, což umožňuje vytváření komplexních softwarových systémů s čitelnějším a udržovatelnějším kódem.

Hlavní rysy C++:

  • Objektově orientované programování: C++ podporuje třídy, dědičnost, polymorfismus, zapouzdření a abstrakci, což jsou základní koncepty OOP. Tyto vlastnosti umožňují programátorům vytvářet flexibilní a modulární kód.
  • Obecné programování: C++ také podporuje obecné programování prostřednictvím šablon, což umožňuje programátorům psát flexibilní funkce a třídy, které mohou pracovat s jakýmkoli datovým typem.
  • Manipulace na nízké úrovni: C++ poskytuje možnosti pro nízkoúrovňovou manipulaci, což programátorům umožňuje přímý přístup k hardwaru a paměti.
  • Výkon: Jazyk je známý svou efektivitou a rychlostí, což ho činí vhodným pro výkonnostně citlivé aplikace, jako jsou systémové/softwarové simulátory, hry a real-time systémy.

Použití C++:

C++ se používá v široké škále aplikací, od operačních systémů, vestavěných systémů, systémového softwaru, serverů, až po výkonné desktopové aplikace, hry a výpočetní platformy pro vědecký výzkum. Jeho schopnost zvládat náročné operace s vysokou úrovní kontroly nad systémovými zdroji dělá z C++ preferovaný jazyk pro vývoj softwaru, který vyžaduje optimální výkon.

C++ je nadále aktivně vyvíjen a jeho standard je pravidelně aktualizován, s posledními verzemi, které přidávají mnoho moderních funkcí a vylepšení pro usnadnění vývoje a zlepšení výkonu.