Slovník tvorby webů a online marketingových pojmů

Content Delivery Network (CDN)

Co je Content Delivery Network?

Content Delivery Network (CDN) je síť distribuovaných serverů, která efektivně doručuje webový obsah a jiná data uživatelům na základě jejich geografické polohy, původu webové stránky a serveru CDN. CDN umožňuje rychlejší a spolehlivější přístup k webovým stránkám a jejich obsahu, zvláště když se uživatelé nacházejí daleko od serveru, na kterém je web hostován.

Jak funguje CDN:

  • Ukládání do mezipaměti: CDN ukládá kopie statického obsahu webových stránek (například HTML stránky, obrázky, styly, skripty a videa) v mezipaměti na více serverech rozmístěných po celém světě.
  • Bod přítomnosti (PoP): Každý server v síti CDN se nazývá „bod přítomnosti“. Tyto PoPs jsou strategicky umístěny blízko oblastí s vysokou internetovou aktivitou, aby co nejvíce uživatelů mělo přístup k obsahu s co nejnižší latencí.
  • Řízení doručení: Když uživatel požádá o načtení webové stránky, CDN přesměruje požadavek na server, který je mu geograficky nejbližší a který má požadovaný obsah ve své mezipaměti. Tím se výrazně sníží čas načítání stránky.

Výhody používání CDN:

  • Zvýšení rychlosti načítání: Uživatelé jsou obslouženi z nejbližšího serveru, což minimalizuje zpoždění a zrychluje načítání obsahu.
  • Snížení zátěže serveru: Distribuce datového provozu mezi více serverů snižuje zátěž na původní server, což zlepšuje jeho stabilitu a snižuje riziko přetížení.
  • Zvýšená dostupnost a spolehlivost: CDN může efektivně spravovat velké náhlé nárůsty provozu a zároveň udržet dostupnost obsahu i v případě výpadku jednoho nebo více serverů.
  • Zabezpečení: Moderní CDN nabízejí různé bezpečnostní funkce, včetně ochrany proti DDoS útokům, bezpečnostním hrozbám a datovým únikům.

CDN jsou široce využívány v různých oblastech, včetně e-commerce, mediálního a zábavního průmyslu, cloudových služeb a dalších online službách, kde rychlost načítání a spolehlivost jsou kritické. Tímto způsobem CDN zlepšuje celkový uživatelský zážitek a pomáhá firmám lépe sloužit svým globálním zákazníkům.