Slovník tvorby webů a online marketingových pojmů

Adresa webu

Co je adresa webu?

Adresa webu, známá také jako URL (Uniform Resource Locator), je řetězec znaků používaný pro identifikaci zdrojů na internetu. Každá webová stránka, obrázek, video nebo jakýkoliv jiný soubor dostupný na internetu má svoji unikátní URL adresu, která umožňuje webovým prohlížečům najít a zobrazit požadovaný obsah.

Z čeho se skládá adresa webu

Adresa webu se obvykle skládá z několika částí, které mají specifický význam a účel:

  • Protokol: Určuje metodu, jakou se má k danému zdroji přistupovat. Nejběžnější protokoly jsou http:// (HyperText Transfer Protocol) a https:// (HyperText Transfer Protocol Secure, což je šifrovaná verze HTTP).
  • Doména: Jedná se o název webu, který je snadno zapamatovatelný a směřuje na IP adresu serveru, na kterém je web hostován. Například v URL http://www.example.com, je example.com doménové jméno.
  • Koncovka domény: Generické TLD, neboli gTLD (com, net, info, … ), a národní TLD neboli ccTLD (country-code TLD). Národní domény jsou většinou dvoupísmenné, výjimečně třípísmenné.
  • Port (volitelný): Číslo portu, které může být specifikováno pro přímé spojení na určitý port serveru. Většina webových adres využívá standardní porty, které nejsou v URL explicitně uvedeny (80 pro HTTP a 443 pro HTTPS).
  • Cesta: Specifikuje konkrétní umístění zdroje na serveru. Může se jednat o cestu k souboru nebo k určité stránce na webu. Například v http://www.example.com/folder/page.html, cesta folder/page.html určuje umístění stránky page.html v rámci složky folder na serveru.
  • Parametry (volitelné): Používají se pro předání dodatečných informací serveru. Jsou připojeny za cestou a odděleny otazníkem, například http://www.example.com/index.php?id=123.
  • Fragment (volitelný): Označuje konkrétní část stránky, na kterou se má prohlížeč přímo posunout. Uvádí se za znakem #, například http://www.example.com/index.html#section2.

Správně formulovaná adresa webu umožňuje přesné lokalizování a zobrazení požadovaného obsahu na internetu, a je základním kamenem navigace v digitálním světě.