Slovník tvorby webů a online marketingových pojmů

Banner

Co je banner?

Banner v kontextu internetu a digitálního marketingu odkazuje na reklamní formát, který se obvykle objevuje na webových stránkách a v mobilních aplikacích ve formě grafického obrázku nebo animace. Bannerové reklamy jsou jedním z nejstarších typů online reklamy a slouží k propagaci značek, produktů, služeb nebo k přesměrování uživatelů na reklamodárcovu webovou stránku.

Klíčové charakteristiky bannerů:

  • Umístění: Bannerové reklamy mohou být umístěny v různých částech webových stránek, včetně horní části (tzv. leaderboard), po stranách (skyscraper) nebo vložené uprostřed obsahu. Volba umístění může ovlivnit viditelnost a efektivitu reklamy.
  • Formáty: Bannery mohou mít různé rozměry a formáty, včetně statických obrázků (např. JPG, PNG) nebo animací (např. GIF, HTML5). V poslední době se stávají populárními interaktivní a dynamicky generované bannerové reklamy, které mohou nabízet personalizovaný obsah.
  • Cílení: Reklamy mohou být cíleny na specifické demografické skupiny, zájmy, chování nebo dokonce geografické umístění uživatelů, což zvyšuje relevanci a účinnost reklamního sdělení.
  • Platby: Modely pro účtování za bannerové reklamy zahrnují platbu za kliknutí (CPC), za tisíc zobrazení (CPM) nebo za konverze (CPA), což umožňuje reklamodárcům vybrat model, který nejlépe odpovídá jejich marketingovým cílům.

Bannerové reklamy hrají důležitou roli v digitálním marketingu díky jejich schopnosti zvýšit povědomí o značce a generovat provoz na webové stránky. Ačkoliv se efektivita bannerů může lišit v závislosti na mnoha faktorech, včetně designu, umístění a relevanci pro cílovou skupinu, stále zůstávají základním nástrojem v arzenálu digitálních marketérů.