Slovník tvorby webů a online marketingových pojmů

B2B

Co je B2B?

B2B je zkratka pro „business-to-business“ a odkazuje na obchodní model, kde společnosti poskytují produkty nebo služby jiným podnikům místo koncových spotřebitelů. B2B transakce jsou typické pro výrobce, dodavatele, velkoobchodníky a firmy poskytující služby, jako jsou IT řešení, podnikové poradenství a logistika.

Klíčové aspekty B2B:

  • Dlouhodobé vztahy: V B2B sektoru jsou obchodní vztahy často dlouhodobé a založené na vzájemné důvěře a kontinuální spolupráci.
  • Vyšší hodnota transakcí: Transakce mezi podniky mohou zahrnovat větší objemy a vyšší hodnoty oproti B2C (business-to-consumer) transakcím, což znamená, že prodejní cykly mohou být delší a složitější.
  • Rozhodovací proces: Rozhodování o nákupu v B2B sektoru obvykle zahrnuje více osob a prochází několika úrovněmi schvalování. To vyžaduje komplexnější marketingové a prodejní strategie.
  • Specializované produkty a služby: B2B produkty a služby jsou často vysoce specializované a vyžadují specifické znalosti nebo odborné dovednosti pro jejich výrobu a prodej.
  • Komunikace a marketing: Marketingové strategie v B2B se liší od B2C. Důraz je kladen na budování osobních vztahů, odborné znalosti, kvalitu produktu a ROI (návratnost investic). Marketingové komunikace jsou často více informativní a zaměřené na specifické výhody pro podnikání.

Příklady B2B modelů:

  • Výrobci prodávající komponenty jiným výrobcům: Například firma vyrábějící baterie pro automobilové společnosti.
  • Velkoobchodní distributoři: Firmy, které prodávají produkty větším množstvím maloobchodníkům nebo jiným distributorem.
  • Poskytovatelé softwaru: Společnosti nabízející softwarová řešení a služby, jako jsou CRM systémy nebo cloudové služby, přímo jiným podnikům.
  • Poradenské služby: Firmy poskytující odborné poradenství v oblastech jako management, finance, marketing nebo IT.

B2B model přináší jedinečné výzvy i příležitosti a vyžaduje odlišný přístup ve srovnání s B2C transakcemi.