Cílová skupina

Content marketing

Slovník tvorby webů a online marketingových pojmů

Content marketing je strategie marketingu zaměřená na tvorbu a distribuci cenného, relevantního a konzistentního obsahu.

Cílová skupina

Slovník tvorby webů a online marketingových pojmů

Cílová skupina je specifický segment trhu, na který se zaměřují marketingové aktivity, charakterizovaný společnými znaky nebo potřebami.