Brand

Brand manuál

Slovník tvorby webů a online marketingových pojmů

Brand manuál je průvodce značkou, definuje vizuální a komunikační standardy, loga, barvy a aplikaci značky.

Brand

Slovník tvorby webů a online marketingových pojmů

Brand představuje značku nebo identitu firmy, odráží její hodnoty, produkty a vnímání zákazníky na trhu. Cílené budování brandu je nezbytné.