Slovník tvorby webů a online marketingových pojmů

Brand manuál

Co je Brand manuál?


Brand manuál, také známý jako značkový manuál nebo brand guidelines, je dokument, který definuje pravidla a pokyny pro používání značkových prvků. Jeho cílem je zajistit konzistentní a správné používání značky napříč různými médii a aplikacemi. To zahrnuje vizuální identitu, jako jsou logo, firemní barvy, typografie, a také komunikační styl a tón hlasu značky. Brand manuál je klíčový nástroj pro udržení soudržnosti a integrity značky, což je zásadní pro budování jejího uznání a důvěry mezi spotřebiteli.

Co obvykle zahrnuje brand manuál:

  • Logo: Pokyny pro používání loga, včetně jeho umístění, minimálních velikostí, barevných variant a toho, co se musí vyhnout, aby nedošlo k jeho zkreslení nebo nesprávnému použití.
  • Barevná paleta: Specifikace primárních a sekundárních barev značky, včetně barevných kódů pro různé typy médií (např. RGB pro digitální použití, CMYK pro tisk).
  • Typografie: Přehled a pravidla pro používání firemních fontů, včetně hierarchie nadpisů, odstavců a dalších textových prvků.
  • Styl obrazového materiálu: Pokyny pro styl a typy fotografií, ilustrací nebo grafik, které by měly být používány ve spojení se značkou.
  • Tón hlasu a styl komunikace: Návod na to, jak značka komunikuje své poselství, včetně tónu hlasu, který by měl být použit v textech, na sociálních médiích a v marketingových materiálech.
  • Aplikace značky: Příklady správného použití značky v různých aplikacích, jako jsou vizitky, webové stránky, reklamní materiály a další.

Brand manuál je nepostradatelným nástrojem pro marketingové týmy, designéry, komunikační specialisty a všechny, kdo pracují s vizuální identitou značky, aby zajistili, že vše, co je spojeno se značkou, komunikuje jednotný a soudržný obraz. Pomáhá předcházet zmatku a nesrovnalostem ve vizuálním a komunikačním projevu, což je zásadní pro udržení silné a uznávané značky.