Slovník tvorby webů a online marketingových pojmů

Autorita domény

Co je Autorita domény?

Autorita domény (Domain Authority, DA) je termín používaný v oblasti SEO (Search Engine Optimization – Optimalizace pro vyhledávače), který odkazuje na metriku předpovídající, jak dobře se webová stránka bude umisťovat na výsledkových stránkách vyhledávačů (SERP). Tuto metriku původně vyvinula společnost Moz, ale podobné metriky nabízejí i jiné SEO nástroje, jako je Ahrefs (s jejich metrikou „Domain Rating“) nebo Majestic (s „Trust Flow“ a „Citation Flow“).

Autorita domény se měří na stupnici od 1 do 100, přičemž vyšší skóre naznačuje větší pravděpodobnost, že doména se bude umisťovat výše ve výsledcích vyhledávání. Skóre DA není metrikou, kterou Google používá k přímému řazení výsledků vyhledávání, ale je to užitečný ukazatel pro marketingové specialisty a majitele webů, protože shrnuje mnoho faktorů SEO do jediného kompaktního skóre.

Faktory ovlivňující Autoritu domény:

  • Odkazový profil: Počet a kvalita zpětných odkazů vedoucích na web je klíčovým faktorem. Vysoce kvalitní a relevantní zpětné odkazy od autoritativních stránek mohou významně zvýšit DA.
  • Kvalita obsahu: Pravidelné publikování relevantního, kvalitního a hodnotného obsahu může zlepšit viditelnost webu a jeho pozici ve výsledcích vyhledávání.
  • SEO faktory: Technické aspekty webu, včetně jeho struktury, rychlosti načítání, mobilní přívětivosti a bezpečnosti (HTTPS), také hrají roli v autoritě domény.
  • Sociální signály: Ačkoliv jejich přímý vliv na DA může být diskutabilní, sociální signály, jako jsou sdílení, líbí se a komentáře na sociálních médiích, mohou naznačovat vyšší angažovanost a popularitu obsahu.

Je důležité si uvědomit, že zlepšení autority domény je dlouhodobý proces, který vyžaduje konzistentní snahu o zlepšení SEO, kvality obsahu a odkazového profilu. Kromě toho, protože DA je relativní metrika, může se skóre vaší domény měnit nejen v důsledku vašich vlastních aktivit, ale i změn v odkazových profilech ostatních domén.