Slovník tvorby webů a online marketingových pojmů

Doména

Co je doména?

Doména je unikátní adresa na internetu, která identifikuje konkrétní webovou stránku nebo službu. Doména je klíčovou součástí webové adresy (URL) a umožňuje uživatelům snadno přistupovat k obsahu na internetu bez potřeby zapamatovat si IP adresy.

Struktura domény

Doména se skládá z několika částí, které jsou odděleny tečkami. Hlavní části domény jsou:

Top-Level Domain (TLD)

Top-Level Domain (TLD) je nejvyšší úroveň domény a nachází se na konci doménového jména. Existují různé typy TLD, jako jsou:

  • Generické TLD (gTLD): Například .com, .org, .net
  • Kódové TLD (ccTLD): Například .cz (Česká republika), .de (Německo), .uk (Spojené království)
  • Sponzorované TLD (sTLD): Například .gov (vládní), .edu (vzdělávací)

Second-Level Domain (SLD)

Second-Level Domain (SLD) je část domény, která se nachází před TLD. Například ve webové adrese example.com je „example“ SLD. SLD je často název firmy, organizace nebo projektu a je to část domény, kterou si majitelé mohou zaregistrovat a spravovat.

Subdomény

Subdomény jsou části domény, které se nacházejí před SLD a jsou odděleny tečkami. Subdomény umožňují organizovat obsah na webu do různých sekcí nebo oddělení. Například ve webové adrese blog.example.com je „blog“ subdoména.

Typy domén

Generické domény

Generické domény, jako jsou .com, .org a .net, jsou nejběžnější a nejsou vázány na konkrétní geografickou oblast. Jsou určeny pro široké použití a jsou často využívány pro komerční, neziskové a osobní weby.

Geografické domény

Geografické domény, známé také jako ccTLD (country code Top-Level Domain), jsou specifické pro jednotlivé země nebo regiony. Například .cz je doména pro Českou republiku, .de pro Německo a .fr pro Francii.

Sponzorované domény

Sponzorované domény jsou specifické TLD, které jsou spravovány organizacemi nebo institucemi s určitým zaměřením. Například .edu je určena pro vzdělávací instituce a .gov pro vládní organizace.

Výběr a registrace domény

Výběr vhodné domény

Při výběru domény je důležité zvolit název, který je krátký, snadno zapamatovatelný a relevantní pro váš obsah nebo podnikání. Doporučuje se zvolit doménu, která obsahuje klíčová slova související s vaším obsahem nebo oborem.

Registrace domény

Domény lze zaregistrovat prostřednictvím registrátorů domén, jako jsou GoDaddy, Namecheap, nebo české služby jako Forpsi nebo Active24. Registrace obvykle zahrnuje výběr názvu domény, ověření dostupnosti a platbu za registrační poplatek. Domény jsou obvykle registrovány na jeden rok, ale lze je obnovit na delší období.

Význam domény pro SEO

Klíčová slova v doméně

Přítomnost klíčových slov v doménovém jménu může pozitivně ovlivnit SEO (Search Engine Optimization), protože vyhledávače mohou považovat tyto domény za relevantnější pro dané dotazy.

Důvěryhodnost a autorita

Kvalitní a relevantní doménové jméno může přispět k vyšší důvěryhodnosti a autoritě vašeho webu. Uživatelsky přívětivé a profesionálně znějící domény mají tendenci získávat více návštěvníků a zpětných odkazů, což pozitivně ovlivňuje SEO.

Shrnutí

Doména je klíčovým prvkem internetu, který umožňuje uživatelům snadno přistupovat k webovým stránkám. Struktura domény zahrnuje TLD, SLD a případné subdomény. Výběr a registrace vhodné domény jsou důležité pro úspěch vašeho webu a mohou mít významný dopad na SEO a online viditelnost.