Slovník tvorby webů a online marketingových pojmů

Doménové jméno

Co je doménové jméno?

Doménové jméno je unikátní adresa na internetu, která slouží k identifikaci a lokalizaci webových stránek. Doménové jméno je čitelná verze IP adresy, která je snáze zapamatovatelná a použitelná pro uživatele. Namísto zadávání IP adresy (např. 192.0.2.1) uživatelé zadávají doménové jméno (např. example.com) do svého prohlížeče.

Struktura doménového jména

Top-Level Domain (TLD)

Top-Level Domain (TLD) je nejvyšší úroveň doménového jména a nachází se na konci adresy. Existují různé typy TLD:

 • Generické TLD (gTLD): Například .com, .org, .net
 • Kódové TLD (ccTLD): Například .cz (Česká republika), .de (Německo), .uk (Spojené království)
 • Sponzorované TLD (sTLD): Například .gov (vládní), .edu (vzdělávací)

Second-Level Domain (SLD)

Second-Level Domain (SLD) je část doménového jména, která se nachází těsně před TLD. Je to část, kterou si vlastníci domény mohou zaregistrovat a která obvykle reprezentuje název firmy, organizace nebo projektu. Například ve webové adrese example.com je „example“ SLD.

Doména třetího řádu (subdoména)

Doména třetího řádu (subdoména) je část doménového jména, která se nachází před SLD. Umožňuje rozdělení webu na různé sekce nebo části. Například ve webové adrese blog.example.com je „blog“ doména třetího řádu.

Význam doménového jména

Identifikace a branding

Doménové jméno je klíčové pro identifikaci a branding na internetu. Správně zvolené doménové jméno může výrazně přispět k rozpoznatelnosti a důvěryhodnosti vaší značky. Mělo by být krátké, snadno zapamatovatelné a relevantní pro váš obsah nebo podnikání.

SEO a viditelnost

Doménové jméno může mít vliv na SEO (Search Engine Optimization). Přítomnost relevantních klíčových slov v doménovém jménu může zlepšit jeho pozici ve výsledcích vyhledávání. Vyhledávače mohou považovat domény s klíčovými slovy za relevantnější pro určité dotazy.

Důvěryhodnost a autorita

Kvalitní a profesionálně znějící doménové jméno může zvýšit důvěryhodnost a autoritu vašeho webu. Uživatelsky přívětivé domény mají tendenci získávat více návštěvníků a zpětných odkazů, což pozitivně ovlivňuje SEO.

Výběr a registrace doménového jména

Výběr vhodného názvu

Při výběru doménového jména je důležité zvolit název, který je:

 • Krátký a snadno zapamatovatelný
 • Relevantní pro váš obsah nebo podnikání
 • Bez diakritiky a speciálních znaků, pokud je to možné

Kontrola dostupnosti

Před registrací je nutné zkontrolovat, zda je vybraný název domény dostupný. To lze provést prostřednictvím registrátorů domén, jako jsou GoDaddy, Namecheap, nebo české služby jako Forpsi nebo Active24.

Registrace domény

Pokud je doména dostupná, můžete ji zaregistrovat prostřednictvím registrátora domén. Registrace obvykle zahrnuje vyplnění registračního formuláře a zaplacení registračního poplatku. Domény jsou obvykle registrovány na jeden rok, ale lze je obnovit na delší období.

Správa doménového jména

DNS záznamy

Správa doménového jména zahrnuje konfiguraci DNS záznamů (Domain Name System), které určují, jak bude doména propojena s IP adresou a dalšími službami. Mezi hlavní typy DNS záznamů patří:

 • A záznamy: Převádějí doménová jména na IPv4 adresy.
 • AAAA záznamy: Převádějí doménová jména na IPv6 adresy.
 • CNAME záznamy: Přesměrovávají doménová jména na jiná doménová jména.
 • MX záznamy: Určují mail servery pro doménu.
 • TXT záznamy: Mohou obsahovat libovolný text a jsou často využívány pro ověřování a bezpečnostní mechanismy.

Ochrana domény

Pro ochranu vaší domény před zneužitím nebo krádeží je důležité použít ochranu soukromí WHOIS, která skryje vaše osobní údaje v databázi WHOIS. Dále je vhodné používat dvoufaktorovou autentizaci (2FA) pro přístup k vašemu účtu u registrátora.

Shrnutí

Doménové jméno je základním prvkem vaší online přítomnosti. Správný výběr a registrace doménového jména jsou klíčové pro identifikaci, branding, SEO a důvěryhodnost vašeho webu. Správa doménového jména zahrnuje konfiguraci DNS záznamů a ochranu domény před zneužitím.