Slovník tvorby webů a online marketingových pojmů

Doména třetího řádu

Co je doména třetího řádu?

Doména třetího řádu (také známá jako subdoména) je část doménového jména, která se nachází před doménou druhého řádu (SLD) a doménou nejvyššího řádu (TLD). Subdomény umožňují rozdělení webu na různé sekce nebo části, aniž by bylo nutné registrovat nové doménové jméno.

Struktura doménového jména

Doménové jméno se skládá z několika částí, které jsou odděleny tečkami. Například ve webové adrese blog.example.com je struktura následující:

 • Doména nejvyššího řádu (TLD): .com
 • Doména druhého řádu (SLD): example
 • Doména třetího řádu (subdoména): blog

Význam a využití domén třetího řádu

Organizace obsahu

Domény třetího řádu jsou užitečné pro organizaci obsahu na webu. Umožňují rozdělit web na různé sekce nebo podstránky, které mohou být tematicky odlišné. Například:

 • blog.example.com: Blogová sekce
 • shop.example.com: E-shop
 • support.example.com: Zákaznická podpora

Oddělení různých funkcí

Subdomény mohou být využity k oddělení různých funkcí nebo aplikací na webu. To je užitečné zejména pro větší weby nebo organizace s různými odděleními. Například:

 • app.example.com: Webová aplikace
 • api.example.com: API přístup
 • admin.example.com: Administrační rozhraní

SEO a marketing

Subdomény mohou mít vliv na SEO a marketingovou strategii. Pokud je subdoména dobře optimalizována, může přilákat specifické publikum a zlepšit viditelnost webu ve vyhledávačích. Nicméně je důležité poznamenat, že vyhledávače mohou považovat subdomény za samostatné entity, což znamená, že SEO síla se nemusí vždy přenášet z hlavní domény.

Jak vytvořit doménu třetího řádu

Konfigurace DNS

Pro vytvoření subdomény je třeba upravit DNS záznamy vaší hlavní domény. Tento proces obvykle zahrnuje přidání nového A záznamu nebo CNAME záznamu v DNS zóně vaší domény.

Příklad A záznamu

Pokud chcete vytvořit subdoménu blog.example.com a váš server má IP adresu 192.0.2.1, přidáte následující A záznam:

blog IN A 192.0.2.1

Příklad CNAME záznamu

Pokud chcete, aby subdoména shop.example.com přesměrovala na jinou doménu, například shopify.com, přidáte následující CNAME záznam:

shop IN CNAME shopify.com

Konfigurace webového serveru

Po úpravě DNS záznamů je třeba nakonfigurovat webový server, aby správně obsluhoval požadavky na subdoménu. V závislosti na použitém webovém serveru (např. Apache, Nginx) se konfigurační soubory mohou lišit.

Příklad konfigurace pro Apache

V souboru konfigurace Apache přidejte virtuální hostitele pro subdoménu:

<VirtualHost *:80>
ServerName blog.example.com
DocumentRoot /var/www/blog
<Directory /var/www/blog>
Options Indexes FollowSymLinks
AllowOverride All
Require all granted
</Directory>
</VirtualHost>

Příklad konfigurace pro Nginx

V souboru konfigurace Nginx přidejte serverový blok pro subdoménu:

server {
listen 80;
server_name blog.example.com;
root /var/www/blog;

location / {
try_files $uri $uri/ =404;
}
}

Příklady využití domén třetího řádu

 • forum.example.com: Online diskuzní fórum
 • docs.example.com: Dokumentace nebo znalostní báze
 • dev.example.com: Vývojová verze webu
 • events.example.com: Stránky věnované speciálním událostem

Shrnutí

Doména třetího řádu, známá také jako subdoména, je užitečným nástrojem pro organizaci obsahu, oddělení funkcí a zlepšení SEO na vašem webu. Vytvoření subdomény zahrnuje úpravu DNS záznamů a konfiguraci webového serveru. Správně využité subdomény mohou zlepšit uživatelský zážitek a efektivitu vašeho online podnikání.