Slovník tvorby webů a online marketingových pojmů

DNS záznamy

Co jsou DNS záznamy?

DNS (Domain Name System) je kritický komponent internetu, který umožňuje převádět doménová jména na IP adresy. DNS záznamy jsou jako telefonní seznam internetu, kde každá doména je přiřazena konkrétní IP adrese nebo jiným informacím.

Typy DNS záznamů

A záznamy

A záznamy (Address records) jsou jedny z nejběžnějších typů DNS záznamů. Převádějí doménová jména na IPv4 adresy. Pokud například zadáte www.example.com, A záznam určí, na kterou IP adresu by měl být tento požadavek směrován.

AAAA záznamy

Podobně jako A záznamy, AAAA záznamy (Quad A records) převádějí doménová jména na IPv6 adresy. Tento typ záznamu je stále důležitější, protože se postupně přechází na IPv6.

CNAME záznamy

CNAME záznamy (Canonical Name records) slouží k přesměrování domény na jinou doménu. To je užitečné, když máte více domén, které by měly směřovat na stejný obsah.

MX záznamy

MX záznamy (Mail Exchange records) určují mail servery pro doménu. Tento záznam je klíčový pro doručování e-mailů, protože určuje, na které servery by měly být e-maily doručovány.

TXT záznamy

TXT záznamy mohou obsahovat libovolný text a jsou často využívány pro různé účely, jako je verifikace vlastnictví domény nebo pro bezpečnostní mechanismy jako SPF (Sender Policy Framework).

NS záznamy

NS záznamy (Name Server records) určují autoritu pro konkrétní doménu. Tyto záznamy ukazují na servery, které jsou zodpovědné za odpovědi na DNS dotazy pro danou doménu.

Jak funguje DNS dotazování?

Když zadáte doménové jméno do vašeho prohlížeče, probíhá několik kroků, než dostanete odpověď:

  1. Rekurzivní resolver – váš počítač nejprve kontaktuje rekurzivní DNS resolver, který má za úkol najít odpověď na váš dotaz.
  2. Root servery – resolver se může obrátit na root servery, které mají přehled o všech TLD (top-level domains) serverech.
  3. TLD servery – poté resolver kontaktuje TLD servery, které znají autoritativní servery pro konkrétní doménu.
  4. Autoritativní servery – konečně, autoritativní servery poskytují definitivní odpověď na DNS dotaz.

Význam DNS záznamů pro bezpečnost

DNSSEC (Domain Name System Security Extensions) je rozšíření, které zvyšuje bezpečnost DNS záznamů. DNSSEC přidává digitální podpisy k existujícím DNS záznamům, čímž chrání před útoky typu DNS spoofing a cache poisoning.

Praktické využití DNS záznamů

DNS záznamy jsou základní součástí fungování internetu a jejich správná konfigurace je kritická pro dostupnost a bezpečnost vašich webových stránek a služeb. Správná konfigurace DNS záznamů může například:

  • Zajistit rychlejší načítání stránek prostřednictvím optimalizace geografického umístění serverů.
  • Zlepšit doručování e-mailů prostřednictvím správně nastavených MX a SPF záznamů.
  • Ochránit vaši doménu před neoprávněnými změnami díky DNSSEC.

DNS záznamy jsou tedy nezbytnou součástí každé webové infrastruktury a jejich správné nastavení může výrazně ovlivnit výkonnost a bezpečnost vašich online služeb.