Slovník tvorby webů a online marketingových pojmů

Cache

Co je Cache?

Cache (vyslovuje se „kaš“) je termín používaný pro označení techniky dočasného ukládání dat, která se používají často nebo nedávno, aby bylo možné k nim rychleji přistupovat při budoucích požadavcích. Cache může být implementována na různých úrovních v počítačovém systému, včetně hardwaru, softwaru a v rámci aplikačních protokolů.

Typy cache:

  • Cache procesoru: Malé množství velmi rychlé paměti nacházející se přímo na čipu procesoru. Umožňuje rychlý přístup k často používaným instrukcím a datům, což výrazně zvyšuje rychlost zpracování.
  • Disková cache: Část paměti RAM používaná pro dočasné ukládání dat, která byla nedávno čtena z nebo zapsána na pevný disk, což zvyšuje rychlost přístupu k těmto datům při opakovaných požadavcích.
  • Webová cache: Metoda ukládání webových stránek, obrázků a dalšího obsahu procházeného na internetu buď v prohlížeči (klientová cache) nebo na serveru (proxy cache), aby byl obsah rychleji načítán při opětovných návštěvách. Cache najdete například v prohlížečíčhc Google Chrome, Opera, Internet Explorer, Edge, Firefox i dalších.
  • Cache aplikací: V kontextu softwarových aplikací se cache používá k dočasnému ukládání výsledků časově náročných výpočtů, databázových dotazů nebo externích API volání, čímž se zmenšuje zátěž na systémové zdroje a zrychluje odezva aplikace.

Výhody a nevýhody použití cache:

Výhody

  • Zrychlení přístupu k datům a zpracování instrukcí.
  • Snížení zátěže na systémové zdroje, jako jsou procesory, disky nebo síťová infrastruktura.
  • Zlepšení celkového uživatelského zážitku díky rychlejším odezvám.

Nevýhody

  • Cache může vyžadovat dodatečné systémové zdroje, jako je paměť.
  • Správa cache a zajištění konzistence dat mezi cache a zdrojovými daty může být složitá.
  • Zastaralá data v cache mohou vést k nesprávným výsledkům nebo chybám.

Efektivní správa cache je klíčová pro optimalizaci výkonu a efektivity v širokém spektru počítačových systémů a aplikací.