Slovník tvorby webů a online marketingových pojmů

Doména druhého řádu

Co je doména druhého řádu?

Doména druhého řádu (SLD – Second-Level Domain) je část doménového jména, která se nachází bezprostředně před doménou nejvyššího řádu (TLD). Například v doménovém jménu example.com je „example“ doménou druhého řádu a „.com“ je doménou nejvyššího řádu.

Struktura doménového jména

Doména nejvyššího řádu (TLD)

TLD je nejvyšší úroveň v hierarchii doménového jména a nachází se na úplném konci. Existují různé typy TLD:

  • Generické TLD (gTLD): Například .com, .org, .net
  • Kódové TLD (ccTLD): Například .cz (Česká republika), .de (Německo), .uk (Spojené království)
  • Sponzorované TLD (sTLD): Například .gov (vládní), .edu (vzdělávací)

Doména druhého řádu (SLD)

SLD je část doménového jména, která se nachází těsně před TLD. Je to část, kterou si vlastníci domény mohou zaregistrovat a která obvykle reprezentuje název firmy, organizace nebo projektu. Například ve webové adrese example.com je „example“ SLD.

Subdomény

Subdomény jsou volitelné a nacházejí se před SLD. Umožňují organizovat obsah na webu do různých sekcí nebo oddělení. Například ve webové adrese blog.example.com je „blog“ subdoména.

Význam domény druhého řádu

Identifikace a branding

Doména druhého řádu je klíčová pro identifikaci a branding. Je to název, který si uživatelé pamatují a který reprezentuje vaši online přítomnost. Dobrý název domény druhého řádu by měl být krátký, zapamatovatelný a relevantní pro váš obsah nebo podnikání.

SEO a viditelnost

SLD může mít vliv na SEO (Search Engine Optimization). Pokud obsahuje relevantní klíčová slova, může to pozitivně ovlivnit pozici ve výsledcích vyhledávání. Vyhledávače mohou považovat domény s klíčovými slovy za relevantnější pro určité dotazy.

Důvěryhodnost a autorita

Kvalitní doména druhého řádu může přispět k vyšší důvěryhodnosti a autoritě vašeho webu. Profesionálně znějící a snadno zapamatovatelná doména má tendenci přitahovat více návštěvníků a zpětných odkazů.

Jak zaregistrovat doménu druhého řádu

Výběr vhodného názvu

Při výběru domény druhého řádu je důležité zvolit název, který je:

  • Krátký a snadno zapamatovatelný
  • Relevantní pro váš obsah nebo podnikání
  • Bez diakritiky a speciálních znaků, pokud je to možné

Kontrola dostupnosti

Před registrací je nutné zkontrolovat, zda je vybraný název domény dostupný. To lze provést prostřednictvím registrátorů domén, jako jsou GoDaddy, Namecheap, nebo české služby jako Forpsi nebo Active24.

Registrace domény

Pokud je doména dostupná, můžete ji zaregistrovat prostřednictvím registrátora domén. Registrace obvykle zahrnuje vyplnění registračního formuláře a zaplacení registračního poplatku. Domény jsou obvykle registrovány na jeden rok, ale lze je obnovit na delší období.

Příklady domén druhého řádu

  • google.com: „google“ je doména druhého řádu, „.com“ je doména nejvyššího řádu.
  • bbc.co.uk: „bbc“ je doména druhého řádu, „.co.uk“ je kombinace kódového a generického TLD.
  • university.edu: „university“ je doména druhého řádu, „.edu“ je sponzorované TLD určené pro vzdělávací instituce.

Shrnutí

Doména druhého řádu je klíčovou součástí doménového jména, která hraje důležitou roli v identifikaci, brandingu, SEO a důvěryhodnosti webu. Výběr správného názvu a jeho registrace jsou důležité kroky pro úspěšnou online přítomnost.