Slovník tvorby webů a online marketingových pojmů

HTTPS

 • Proweby.cz
 • 10. 7. 2024
 • H.

Co to je HTTPS?

HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) je zabezpečená verze protokolu HTTP, který se používá pro přenos dat mezi webovým serverem a klientem (obvykle webovým prohlížečem). HTTPS využívá šifrování pomocí SSL (Secure Sockets Layer) nebo jeho nástupce TLS (Transport Layer Security) k zajištění bezpečnosti a důvěrnosti přenášených informací.

Principy fungování HTTPS

Šifrování

Šifrování je klíčovým prvkem HTTPS, který chrání data před odposlechem a neoprávněným přístupem. Proces šifrování probíhá následovně:

 • Navázání připojení: Klient (např. webový prohlížeč) naváže spojení se serverem a požádá o zabezpečené připojení pomocí HTTPS.
 • Certifikát serveru: Server odpoví a pošle svůj digitální certifikát, který obsahuje veřejný klíč a je podepsán důvěryhodnou certifikační autoritou (CA).
 • Ověření certifikátu: Klient ověří platnost certifikátu a identitu serveru pomocí CA.
 • Vytvoření symetrického klíče: Klient a server společně vytvoří symetrický šifrovací klíč, který se používá k šifrování a dešifrování přenášených dat.
 • Bezpečná komunikace: Veškerá následná komunikace mezi klientem a serverem je šifrována pomocí tohoto symetrického klíče.

Autentizace

Autentizace zajišťuje, že klient komunikuje se správným serverem. To se provádí pomocí digitálních certifikátů, které jsou vydávány certifikačními autoritami (CA). Tyto certifikáty potvrzují identitu serveru a zabraňují útokům typu man-in-the-middle.

Integrita dat

Integrita dat zajišťuje, že data přenášená mezi klientem a serverem nejsou během přenosu změněna. HTTPS používá kontrolní součty a kryptografické hash funkce, které detekují jakékoli změny v přenášených datech.

Výhody HTTPS

Zvýšená bezpečnost

HTTPS poskytuje silné šifrování, které chrání citlivé informace, jako jsou hesla, platební údaje a osobní údaje, před odposlechem a útoky.

Důvěryhodnost a integrita

Webové stránky používající HTTPS jsou považovány za důvěryhodnější. Prohlížeče zobrazují ikonu zámku v adresním řádku, což signalizuje, že připojení je bezpečné. To zvyšuje důvěru uživatelů a může zlepšit konverzní poměry.

Lepší hodnocení ve vyhledávačích

Vyhledávače, jako je Google, upřednostňují weby s HTTPS ve svých výsledcích vyhledávání. Přechod na HTTPS může mít pozitivní vliv na SEO a zvýšit návštěvnost webu.

Ochrana před útoky

HTTPS chrání před útoky typu man-in-the-middle, při kterých útočník odposlouchává nebo modifikuje komunikaci mezi klientem a serverem. Zabezpečení dat šifrováním a autentizací serveru zabraňuje těmto útokům.

Implementace HTTPS

Získání certifikátu

Pro implementaci HTTPS na webu je potřeba získat digitální certifikát od certifikační autority (CA). Existují různé typy certifikátů, jako například:

 • DV (Domain Validation): Základní typ certifikátu, který ověřuje vlastnictví domény.
 • OV (Organization Validation): Certifikát, který ověřuje vlastnictví domény a identitu organizace.
 • EV (Extended Validation): Nejvyšší úroveň certifikátu, který důkladně ověřuje vlastnictví domény a identitu organizace, a zobrazí zelený zámek v adresním řádku.

Instalace certifikátu

Po získání certifikátu je potřeba jej nainstalovat na webový server. Postup se může lišit v závislosti na použitém serveru a hostingu.

Přesměrování HTTP na HTTPS

Pro zajištění, že veškerý provoz na vašem webu používá HTTPS, je potřeba přesměrovat požadavky HTTP na HTTPS. To lze provést pomocí konfiguračních souborů serveru, jako je .htaccess v Apache.

apacheZkopírovat kódRewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} off
RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]

Aktualizace odkazů a zdrojů

Ujistěte se, že všechny odkazy a zdroje (např. obrázky, skripty, styly) na vašem webu používají HTTPS. To zabrání smíšenému obsahu, kdy je část stránky načítána přes HTTP, což může vést k bezpečnostním varováním.

Závěr

HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) je nezbytný pro zabezpečení webových stránek a ochranu citlivých informací přenášených mezi klienty a servery. Implementace HTTPS zajišťuje šifrování, autentizaci a integritu dat, což zvyšuje důvěryhodnost webu a může mít pozitivní vliv na SEO. Přechod na HTTPS je důležitým krokem k vytvoření bezpečnějšího a důvěryhodnějšího online prostředí.