Slovník tvorby webů a online marketingových pojmů

Bounce rate

Co je Bounce rate?

Bounce rate (míra okamžitého opuštění) je metrika v analytice webu, která měří procento návštěv, při kterých uživatel opustí webovou stránku z úvodní stránky bez interakce s jakoukoliv další stránkou na tomto webu. Jedná se o procento jednostránkových návštěv ve vztahu k celkovému počtu návštěv webu. Vysoká míra okamžitého opuštění může signalizovat problémy s obsahem stránky, uživatelskou zkušeností nebo nesoulad mezi očekáváním uživatelů a skutečným obsahem stránky.

Jak se vypočítá Bounce rate:

Bounce rate se vypočítá dělením počtu jednostránkových návštěv webu počtem celkových návštěv a následným vynásobením výsledku 100, aby se získala procentuální hodnota. Například, pokud webová stránka má 100 návštěv a 50 z nich opustí stránku bez prokliku na další obsah, bounce rate této stránky by byl 50 %.

Co může způsobovat vysokou míru okamžitého opuštění:

  • Špatná uživatelská zkušenost: Obtížná navigace, pomalé načítání stránek a nečitelný obsah mohou vést k frustraci uživatelů a jejich rychlému odchodu.
  • Nesoulad mezi očekáváním a obsahem: Pokud návštěvníci očekávají jiný druh obsahu než ten, který najdou na vaší stránce, pravděpodobně rychle odejdou.
  • Nevhodné nebo slabé cílení klíčových slov: Pokud vaše stránka rankuje pro klíčová slova, která neodpovídají jejímu obsahu, návštěvníci přicházející z vyhledávačů mohou být zklamáni a odejdou.
  • Vyskakovací okna a invazivní reklama: Agresivní reklamní techniky mohou návštěvníky odradit.

Jak zlepšit Bounce rate:

  • Zlepšení uživatelské zkušenosti: Ujistěte se, že vaše stránka je rychlá, snadno se naviguje, a obsah je snadno čitelný.
  • Optimalizace obsahu: Ujistěte se, že obsah na vaší stránce odpovídá klíčovým slovům, pro která rankuje, a je přínosný a zajímavý pro vaše cílové publikum.
  • Zlepšení cílení klíčových slov: Zaměřte se na klíčová slova, která jsou relevantní pro obsah vašich stránek a odpovídají záměru vyhledávače.
  • Minimalizace vyskakovacích oken a reklam: Zamezte použití rušivých reklamních technik, které mohou návštěvníky odradit od dalšího procházení vašeho webu.