Slovník tvorby webů a online marketingových pojmů

Bot

Co je Bot?

Bot, zkratka pro „robot“, je software automatizovaně provádějící určité úkoly na internetu. Bots mohou vykonávat širokou škálu činností, od jednoduchých automatizovaných úloh, jako je indexování webových stránek vyhledávači, až po složitější akce, jako je automatizovaná interakce v chatu (chatboti) nebo provádění obchodních operací.

Typy botů:

  • Webové crawly nebo spideri: Tyto boty indexují obsah internetu pro vyhledávače. Pomáhají určit, co se zobrazí ve výsledcích vyhledávání, když uživatelé zadají dotaz.
  • Chatboti: Jsou navrženy tak, aby simulovaly konverzaci s lidskými uživateli, obvykle přes internetové stránky, aplikace nebo prostřednictvím sociálních médií. Používají se v zákaznické podpoře, jako marketingové nástroje nebo pro zábavu.
  • Sociální média boti: Automaticky generují zprávy nebo sledují účty na sociálních sítích. Mohou být použity pro pozitivní účely, jako je šíření informací, nebo negativně, například pro šíření dezinformací nebo ovlivňování veřejného mínění.
  • Obchodní boti: Provádějí automatické obchodní transakce. Používají se v mnoha odvětvích, včetně akciových trhů, kde mohou provádět rychlé nákupy nebo prodeje na základě algoritmických strategií.
  • Malware bots: Jsou škodlivé boty vytvořené k provádění nelegálních činností, jako je krádež dat, šíření virů, DDoS útoky nebo spam.

Boti hrají klíčovou roli v automatizaci procesů na internetu a mohou výrazně zefektivnit a zrychlit mnoho digitálních úkolů. Avšak s rostoucí sofistikovaností a schopností botů se zvyšuje i potřeba etických a bezpečnostních opatření k ochraně uživatelů a infrastruktury internetu.