Webový crawl

Bot

Slovník tvorby webů a online marketingových pojmů

Bot je software automaticky provádějící úkoly na internetu, například sběr dat nebo interakci s uživateli.