Slovník tvorby webů a online marketingových pojmů

Redirect 301 – trvalé přesměrování

Co je přesměrování 301 – trvalé přesměrování

Kód stavu serveru HTTP 301, známý také jako „301 Moved Permanently“ (301 Trvale přesměrováno), je standardní reakce webového serveru, která oznamuje klientovi (například webovému prohlížeči) že požadovaný zdroj byl trvale přesunut na novou URL adresu. Klient by pak měl v budoucnu používat novou adresu pro přístup k danému zdroji.

Kdy redirect 301 používat?

301 přesměrování je často používáno při změně domény nebo reorganizaci struktur webů, aby se zajistilo, že uživatelé a vyhledávače jsou správně nasměrovány na novou lokaci obsahu. To pomáhá udržet dobré SEO (optimalizace pro vyhledávače) hodnocení webové stránky, protože spojuje původní URL s novým místem, předává tak hodnocení a relevanci na novou adresu.

Způsoby přesměrování

1. .htaccess na Apache serveru

Pokud váš web běží na Apache serveru, můžete použít soubor .htaccess pro nastavení přesměrování 301. Jedná se o textový konfigurační soubor, který řídí chování serveru ve vašem webu. Příklad kódu pro přesměrování:

apacheCopy code

Redirect 301 /staraslozka/ http://www.vasedomena.cz/novaslozka/

2. Nginx server

Na serverech Nginx se přesměrování 301 nastavuje v konfiguračním souboru serveru. Příklad konfigurace pro přesměrování:

nginxCopy code

server { server_name vasedomena.cz; rewrite ^/staraslozka/$ http://www.vasedomena.cz/novaslozka/ permanent; }

3. IIS na Windows Serveru

Pro weby běžící na Windows Serveru s IIS, můžete použít grafické rozhraní IIS Manager pro nastavení přesměrování, nebo přímo upravit konfigurační soubor web.config. Příklad kódu pro web.config:

xmlCopy code

<configuration> <system.webServer> <rewrite> <rules> <rule name="Přesměrování301" stopProcessing="true"> <match url="^staraslozka/$" /> <action type="Redirect" url="http://www.vasedomena.cz/novaslozka/" redirectType="Permanent" /> </rule> </rules> </rewrite> </system.webServer> </configuration>

4. PHP

Pokud máte přístup k PHP skriptům, můžete využít PHP pro nastavení přesměrování přidáním následujícího kódu na začátek souboru:

phpCopy code

<?php header("Location: http://www.vasedomena.cz/novaslozka/", true, 301); exit(); ?>

5. JavaScript

Použití JavaScriptu pro přesměrování není doporučeno pro SEO, protože vyhledávače nemusí správně interpretovat přesměrování realizované pomocí JavaScriptu. Avšak, v případech, kdy není jiná možnost:

javascriptCopy code

window.location.href = "http://www.vasedomena.cz/novaslozka/";

Vždy se ujistěte, že vybíráte metodu přesměrování, která nejlépe vyhovuje vašim technickým a provozním požadavkům.

Snadné přesměrování na WordPressu

Pro snadné provádění přesměrování 301 na WordPressu existuje několik přístupů, od použití pluginů až po ruční úpravy souboru .htaccess. Zde jsou dva hlavní způsoby:

1. Použití Pluginů

WordPress nabízí řadu pluginů, které umožňují snadno spravovat přesměrování 301, aniž by bylo nutné ručně upravovat konfigurační soubory serveru. Tyto pluginy jsou užitečné, pokud nechcete zasahovat do kódu a preferujete grafické rozhraní. Některé z nejoblíbenějších pluginů zahrnují:

  • Redirection: Jedná se o velmi oblíbený a snadno použitelný plugin pro správu přesměrování. Umožňuje přidávat, spravovat a sledovat přesměrování 301 přímo z administračního rozhraní WordPressu bez nutnosti zasahovat do souborů na serveru.
  • Simple 301 Redirects: Další uživatelsky přívětivý plugin, který poskytuje jednoduchý způsob, jak nastavit přesměrování 301 pro vaše stránky a příspěvky.
  • Yoast SEO: Tento plugin primárně slouží k optimalizaci pro vyhledávače, ale v prémiové verzi nabízí také funkce pro správu přesměrování.

2. Ruční úprava souboru .htaccess (pro pokročilé uživatele)

Pokud máte web hostovaný na serveru, který používá Apache a cítíte se pohodlně při práci se soubory serveru, můžete přesměrování 301 nastavit ručně pomocí souboru .htaccess. Tento soubor obvykle najdete v kořenovém adresáři vaší WordPress instalace. Přidáním následujícího kódu do .htaccess můžete nastavit přesměrování:

apacheCopy code

Redirect 301 /staraslozka/ http://www.vasedomena.cz/novaslozka/

Před jakoukoliv úpravou souboru .htaccess je doporučeno provést zálohu tohoto souboru, aby bylo možné snadno obnovit původní stav v případě problémů.

Kterou metodu zvolit?

Volba metody závisí na vašich technických dovednostech a preferencích. Použití pluginu je nejsnazší cesta, která je vhodná pro většinu uživatelů WordPressu. Ruční úprava souboru .htaccess poskytuje více flexibility a kontrolu, ale vyžaduje pokročilé technické znalosti. Pokud nejste jisti, co děláte, je lepší se spolehnout na plugin.