Slovník tvorby webů a online marketingových pojmů

Captcha

Co je Captcha?

CAPTCHA (Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart) je automatizovaný veřejný Turingův test pro rozlišení počítačů od lidí. Jedná se o bezpečnostní opatření používané na webových stránkách a v online formulářích, jehož cílem je zabránit automatizovanému softwaru (běžně označovanému jako „boti“) v provádění nežádoucích akcí, jako je spamování, automatické vyplňování formulářů, neoprávněné přihlašování a další.

CAPTCHA může mít mnoho forem, včetně:

  • Textové CAPTCHA: Zobrazuje zkreslený obrázek textu, který musí uživatel opsat do poskytnutého pole. Text je často zkreslený nebo překrývaný tak, aby nebyl snadno čitelný pro OCR (optické rozpoznávání znaků) software, ale stále rozpoznatelný pro lidi.
  • Obrázkové CAPTCHA: Požaduje od uživatele, aby vybral obrázky, které odpovídají určitému zadání (např. vybrat všechny obrázky s auty).
  • Audio CAPTCHA: Poskytuje zvukový klip s čísly nebo slovy, které musí uživatel opsat. Tato forma je často nabízena jako alternativa k textové nebo obrázkové CAPTCHA pro ty, kdo mají potíže s viděním.
  • reCAPTCHA: Služba od Google, která rozlišuje mezi lidmi a boty s minimálním vstupem od uživatele. Například, může jednoduše požádat uživatele, aby zaškrtl políčko „Nejsem robot“, nebo provést další analýzu chování uživatele na webové stránce.

Výhody použití Captcha

Výhodou použití CAPTCHA je zvýšená ochrana webů před spamem a zneužitím. Na druhou stranu, může to také snížit uživatelský komfort, zejména pokud jsou CAPTCHA úkoly příliš obtížné nebo frustrující. Moderní přístupy, jako je reCAPTCHA v3, se snaží minimalizovat narušení uživatelského komfortu tím, že hodnotí interakce uživatele na webové stránce bez potřeby aktivního řešení CAPTCHA úlohy.