Slovník tvorby webů a online marketingových pojmů

Agilní vývoj

Co je agilní vývoj?

Agilní vývoj, neboli agilní metodologie, je soubor principů a praktik pro vývoj softwaru a jiných typů projektů, který klade důraz na flexibilitu, týmovou spolupráci, průběžné vylepšování a schopnost rychle reagovat na změny. Agilní přístupy jsou navrženy tak, aby podporovaly rychlé a efektivní rozhodování prostřednictvím krátkých vývojových cyklů zvaných „sprinty“ nebo „iterace“.

Základní principy agilního vývoje:

  • Zákazník především: Přizpůsobení produktu potřebám a požadavkům zákazníka má nejvyšší prioritu. Agilní týmy pracují v těsné spolupráci se zákazníky nebo uživateli, aby zajistily, že konečný produkt splňuje jejich potřeby.
  • Flexibilita před plánem: Zatímco je plánování důležité, agilní vývoj uznává, že podmínky a požadavky se mohou během projektu měnit. Týmy jsou připraveny přijímat a adaptovat změny, i když nastanou později v procesu.
  • Funkční software: Důraz je kladen na rychlé dodání funkčního softwaru, což umožňuje získávat průběžnou zpětnou vazbu od koncových uživatelů a přizpůsobovat produkt podle jejich aktuálních potřeb.
  • Krátké iterace: Vývoj je rozdělen do krátkých cyklů, během nichž tým pracuje na definované sadě funkcí. Na konci každé iterace je vyprodukována „dodávka“ – část produktu, která je připravena k použití.
  • Týmová spolupráce a komunikace: Agilní metodologie zdůrazňuje význam otevřené komunikace, spolupráce a sebereflexe uvnitř týmu. Týmy pravidelně hodnotí svůj pokrok a hledají způsoby, jak zlepšit svůj výkon a efektivitu.

Populární agilní metodiky:

  • Scrum: Zaměřuje se na správu projektů s pravidelnými setkáními (scrum meetings), sprinty a rolími jako scrum master a product owner.
  • Kanban: Zdůrazňuje průběžné doručování bez pevně stanovených iterací a využívá vizualizaci práce pomocí Kanban boardu.
  • Extreme Programming (XP): Zaměřuje se na vylepšení kvality softwaru a schopnosti adaptovat se na měnící se požadavky zákazníka prostřednictvím pravidelných krátkých vývojových cyklů.

Agilní vývoj umožňuje organizacím být více adaptabilními a reagovat efektivněji na změny, zvyšuje spokojenost zákazníků tím, že se více zaměřuje na jejich potřeby a přání, a podporuje vyšší produktivitu a morálku týmu díky lepší komunikaci a spolupráci.