Slovník tvorby webů a online marketingových pojmů

Click Bait

Co je Click Bait?

Clickbait je termín, který popisuje internetový obsah, jehož hlavním účelem je přilákat co nejvíce kliknutí. Typicky se jedná o nadpisy článků nebo videí, které jsou formulovány tak, aby byly co nejvíce provokativní nebo senzacechtivé, často za cenu zkreslení nebo zjednodušení skutečného obsahu. Clickbait často využívá emoční náboj nebo zvědavost čtenářů, aby je nalákal ke kliknutí, ale obsah poté nemusí splnit očekávání vytvořená nadpisem.

Charakteristiky clickbaitu:

  • Provokativní nadpisy: Nadpisy jsou navrženy tak, aby vyvolávaly silné emoce nebo zvědavost, například „Nevěříte, co se stalo dál!“ nebo „Tento jednoduchý trik změní váš život!“
  • Nedostatek podrobností: Nadpis často nedává dostatek informací o obsahu článku, což nutí čtenáře kliknout, aby zjistili více.
  • Zavádějící informace: Obsah za clickbaitovým nadpisem často není tak zajímavý nebo důležitý, jak nadpis slibuje.

Důsledky používání clickbaitu:

  • Snížení důvěry: Časté používání clickbaitu může vést k poklesu důvěry čtenářů, když zjistí, že obsah není tak zajímavý, jak sliboval nadpis.
  • Zhoršení uživatelské zkušenosti: Nadměrné množství reklam nebo nekvalitní obsah, který čtenáři najdou po kliknutí, může zhoršit jejich online zkušenosti.
  • Potenciální dopad na SEO: Zatímco clickbait může krátkodobě zvýšit návštěvnost stránky, vyhledávače jako Google mohou penalizovat stránky, které používají klamavé praktiky, což může vést k nižšímu hodnocení ve výsledcích vyhledávání.

I přes krátkodobé výhody, které může clickbait přinést v podobě vyššího počtu kliknutí a zvýšené návštěvnosti, je důležité zvážit dlouhodobé důsledky, které mohou negativně ovlivnit reputaci a důvěryhodnost webu.