Přesměrování

Broken link

Slovník tvorby webů a online marketingových pojmů

Broken link je nefunkční odkaz na webu vedoucí na neexistující stránku, způsobuje chyby a špatnou uživatelskou zkušenost.

Redirect 302 – dočasné přesměrování

Slovník tvorby webů a online marketingových pojmů

Dočasné přesměrování 302 informuje vyhledávače, že stránka byla přesunuta na novou URL na krátkou dobu. Ideální pro údržbu webu, neovlivňuje SEO.