Slovník tvorby webů a online marketingových pojmů

Analytika

Co je analytika

Analytika je proces zkoumání, čištění, transformace a modelování dat s cílem získat užitečné informace, informované závěry a podporovat rozhodovací procesy. V kontextu podnikání a technologie, termín „analytika“ se často používá pro popis technik a procesů používaných k extrakci a zpracování velkých objemů dat za účelem identifikace vzorců, trendů, vztahů a predikcí.

Typy analytiky:

  • Deskriptivní analytika (popisná): Zaměřuje se na popis minulých a současných dat k pochopení toho, co se stalo a jaké byly výsledky.
  • Diagnostická analytika: Snaží se pochopit proč k určitým jevům došlo prostřednictvím hloubkové analýzy dat.
  • Prediktivní analytika (prediktivní): Využívá historická data k predikci budoucích trendů a událostí. Často se opírá o statistické a strojové učení.
  • Preskriptivní analytika: Poskytuje doporučení ohledně toho, co by mělo být učiněno, aby se dosáhlo požadovaných výsledků nebo optimalizovaly budoucí výsledky.

Použití analytiky:

  • Byznys a marketing: Analytika pomáhá podnikům lépe rozumět svým zákazníkům, optimalizovat marketingové kampaně, zlepšit operace, snižovat náklady a zvyšovat příjmy.
  • Zdravotnictví: Používá se k analýze pacientských dat za účelem zlepšení kvality péče, efektivity léčby a řízení rizik.
  • Finanční služby: Umožňuje identifikaci rizikových faktorů, detekci podvodů a optimalizaci investičních strategií.
  • Výroba: Pomáhá optimalizovat výrobní procesy, řízení zásob a údržbu zařízení.
  • E-commerce: Umožňuje personalizaci nabídky pro zákazníky, optimalizaci uživatelské zkušenosti a zlepšení konverzních poměrů.

Moderní analytické nástroje a technologie, jako jsou big data, umělá inteligence a strojové učení, umožňují organizacím provádět složité analýzy rychleji a přesněji než kdy dříve. Rozvoj a integrace analytických procesů do každodenních operací tak přináší podnikům značnou konkurenční výhodu.