Slovník tvorby webů a online marketingových pojmů

Claim

Co je claim?

V kontextu obchodu a marketingu, „claim“ odkazuje na tvrzení nebo prohlášení, které firma činí o svém produktu nebo službě. Tato tvrzení jsou často používána v reklamách a propagačních materiálech k popisu výhod, charakteristik nebo jedinečných vlastností nabízených produktů. Cílem je přesvědčit potenciální zákazníky o kvalitě a výhodách produktu ve srovnání s konkurencí.

Druhy claimů

  • Výkonnostní claimy: Tvrdí, že produkt funguje lépe než konkurence nebo jak je očekáváno, například „odstraňuje skvrny rychleji než jakýkoli jiný produkt na trhu“.
  • Claimy hodnoty: Poukazují na výhodnost produktu ve srovnání s jeho cenou, například „nejlepší hodnota za vaše peníze“.
  • Zdravotní claimy: Tvrdí, že produkt má specifické zdravotní přínosy, například „pomáhá snižovat cholesterol“.
  • Ekologické claimy: Tvrdí, že produkt je šetrnější k životnímu prostředí nebo udržitelnější než alternativy, například „100% recyklovatelné balení“.

Právní aspekty claimů

Claimy musí být podložené a pravdivé, aby nedošlo k zavádění spotřebitelů. V mnoha zemích jsou regulovány zákony o ochraně spotřebitelů a reklamě, které vyžadují, aby byly marketingové claimy nejen pravdivé, ale také doložitelné. Porušení těchto pravidel může vést k právním postihům, pokutám a poškození reputace značky.

Strategické použití claimů

Efektivně formulovaný claim může výrazně zlepšit vnímání značky a zvýšit prodeje. Je důležité, aby firmy pečlivě vybíraly claimy, které nejen rezonují s cílovým publikem, ale jsou také podložené faktickými důkazy. Tím se zvyšuje důvěra spotřebitelů a podporuje loajalita k značce.

Claimy jsou tedy klíčovým prvkem marketingové komunikace, které mohou zásadně ovlivnit úspěch produktu na trhu. Je však zásadní, aby byly používány odpovědně a v souladu s právními normami.