Slovník tvorby webů a online marketingových pojmů

Business manager

Co je Business manager?

Business Manager, neboli manažer podnikání, je role nebo nástroj používaný v kontextu správy a řízení obchodních operací. V závislosti na kontextu může mít termín „Business Manager“ různé významy:

Role v organizaci:

V tomto kontextu je business manager profesionál odpovědný za plánování, koordinaci a řízení různých obchodních aktivit organizace. Manažeři podnikání mohou pracovat v různých oborech a na různých úrovních managementu, od malých podniků po velké korporace. Jejich hlavními úkoly mohou být:

  • Rozvoj obchodních strategií a plánů
  • Správa denních operací a zajišťování hladkého chodu podniku
  • Finanční plánování a rozpočtování
  • Řízení zaměstnanců a zdrojů
  • Monitorování a hodnocení výkonnosti podniku
  • Komunikace s klienty, dodavateli a dalšími obchodními partnery

Digitální nástroje a platformy:

Termín „Business Manager“ se také používá pro označení digitálních nástrojů nebo platforem určených pro správu obchodních účtů, reklam, stránek a dalších aktivit online. Příkladem je „Facebook Business Manager“, platforma od Facebooku, která umožňuje firmám centralizovaně spravovat jejich reklamní kampaně, stránky, uživatelské účty a další s tím související digitální aktiva.

Malé podniky a samostatná výdělečná činnost:

V malých podnicích nebo u osob samostatně výdělečně činných může být business manager často jedinou osobou odpovědnou za celý rozsah činností podniku, od marketingu po účetnictví a od zákaznického servisu po vývoj produktu.

V každém případě je role business managera klíčová pro úspěch a růst podnikání, protože zajišťuje, že všechny aspekty podniku jsou efektivně řízeny a jsou v souladu s celkovou strategií a cíli organizace.