Slovník tvorby webů a online marketingových pojmů

Branded Keyword

Co je Branded Keyword?

Branded keyword (značkové klíčové slovo) je termín používaný v online marketingu a SEO (Search Engine Optimization) pro označení klíčových slov nebo frází, které obsahují název značky nebo konkrétní obchodní názvy produktů či služeb dané firmy. Branded keywords mohou zahrnovat nejen samotný název značky, ale také variace názvu, chyby v psaní značky, názvy produktů a služeb, nebo dokonce jména klíčových osobností spojených se značkou.

Příklady branded keywords:

  • Název značky samotný: „Nike“
  • Název značky v kombinaci s produktem nebo službou: „Nike Air Max“
  • Variace nebo chybné pravopisy: „Nkie“
  • Hashtagy nebo slogany spojené se značkou: „#JustDoIt“

Význam branded keywords:

  • Vysoká míra relevance: Uživatelé vyhledávající konkrétní značku nebo produkt mají obvykle silný zájem o nákup nebo další informace, což znamená, že provoz generovaný těmito klíčovými slovy je vysoce cílený.
  • Konverze: Návštěvy webu přes branded keywords často vedou k vyšší konverzní míře, protože uživatelé již mají představu o tom, co hledají.
  • Obrana značky: Udržování silné přítomnosti ve vyhledávačích pro vlastní značkové klíčové slova je důležité pro ochranu reputace značky a zabránění konkurentům v tom, aby využívali tyto termíny pro své vlastní reklamní účely.
  • Měření povědomí o značce: Analýza provozu a konverzí získaných prostřednictvím branded keywords může pomoci firmám posoudit úroveň povědomí o značce a efektivitu marketingových kampaní.

Branded keywords jsou klíčovým prvkem jak ve vyhledávacím marketingu, tak v celkové online marketingové strategii, pomáhají firmám maximalizovat viditelnost jejich značky ve vyhledávačích a optimalizovat jejich online přítomnost.