Slovník tvorby webů a online marketingových pojmů

Cached Page?

Co je Cached Page?

Cached page, neboli uložená (kešovaná) stránka, je kopie webové stránky, která je dočasně uložena v cache paměti vyhledávače nebo webového prohlížeče. Když uživatelé přistupují k webovým stránkám, tyto stránky a jejich obsah mohou být uloženy v cache, aby při dalším požadavku na stejnou stránku mohly být rychleji zobrazeny, místo aby byly znovu načítány přímo z webového serveru.

Výhody uložených stránek:

  • Rychlejší načítání: Kešované stránky se načítají rychleji, protože data jsou načítána z lokální paměti nebo blízkého serveru, což snižuje dobu načítání a zatížení sítě.
  • Snížené zatížení serveru: Ukládání stránek do cache snižuje počet požadavků na originální webový server, což může pomoci předcházet jeho přetížení, zvláště při vysokém počtu návštěvníků.
  • Dostupnost obsahu: V případě, že je originální server nedostupný (například kvůli technické údržbě nebo výpadku), mohou uživatelé stále přistupovat k uloženým verzím stránek.

Jak najít uložené stránky:

  • Vyhledávače: Google a další vyhledávače obvykle nabízejí odkaz na kešovanou verzi webových stránek ve svých výsledcích vyhledávání. Tato možnost může být užitečná pro přístup k obsahu, který je dočasně nedostupný.
  • Webové prohlížeče: Moderní webové prohlížeče automaticky ukládají kopie navštívených stránek do lokální cache, aby urychlily opětovné načítání těchto stránek v budoucnu.

Použití cache pro webové stránky je běžná praxe v rámci řízení webu a uživatelské zkušenosti, ačkoliv je důležité zajistit, aby kešované stránky byly pravidelně aktualizovány, aby odrážely nejnovější obsah a změny na webu.