Newslettery

CTA (Call to action)CTA

Slovník tvorby webů a online marketingových pojmů

CTA, neboli Call to Action, je prvek na webové stránce, který vybízí uživatele k provedení konkrétní akce, jako je nákup nebo registrace.