Corporate identity - firemní identita, brand

Corporate identity – firemní identita

Občas se také říká … Aby to mělo štábní kulturu. Co se tím ale rozumí? Corporate identity se často překládá jako firemní styl. Není to podle mě úplně přesné, protože firemní styl je dle mého názoru spíše chápán jako vzhled firmy. Proto bych raději přeložil corporate identity jako korporátní neboli firemní identitu. To však nezní příliš pěkně. Zkrátka a dobře jde o to, aby firma působila navenek jednotně ve všech aspektech jejího podnikání a aby se neměnil příliš jakýkoli její projev ani v čase. Současně by však měla zůstat firma dostatečně živá, aby se z ní nestala zkostnatělá relikvie, která se nevyvíjí. Identitu firmy lze při jejím plánování rozdělit na několik dílčích částí. Tyto by měly být vzájemně propojené a společně vytvářet harmonický celek a podtrhovat již existujícího „ducha firmy“.

Firmu tvoří lidé a jejich schopnosti

V zásadě lze říci, že lidé, se svými unikátními talenty a dovednostmi, jsou to největším bohatstvím, jaké může firma mít. Pro správný chod firmy je vždy klíčovou záležitostí komunikace. Firemní komunikace je podstatná zejména tam, kde spolu pracuje více lidí nebo dokonce týmů. Správně nastavená pravidla firemní komunikace jsou prospěšná jako prevence sporu, ale i pro zrychlení a jasnou domluvu. Komunikaci lze rozdělit podle jejího zacílení na vnitřní a vnější komunikaci. Vnitřní komunikace (komunikace mezi zaměstnanci a vedoucími) je podstatná pro efektivitu firmy a zachování jejího kreativního náboje, ale také pro spokojenost lidí. Vnější komunikace slouží nejen k jednání s klienty, ale spadá do ní také například email marketing a další způsoby jakými firma oslovuje současné i potenciální klienty. Vnitřní a vnější komunikace jsou úzce spjaty kvalita komunikace a celková nálada uvnitř firmy se vždy odráží ve schopnosti komunikovat navenek.

Jak na Design?

„Design“… magické slovo, které hýbe světem a má nekonečno významů. Pro každou firmu tak znamená zcela něco jiného. Nicméně lze říci, že při správně navržený design čehokoli, zvyšuje atraktivitu. Nemusí jít vždy nutně o to, aby byl design moderní, jak by se mohlo zdát. Design jakéhokoli výrobku či služby (protože i tu lze designovat) by měl vždy maximálním způsobem vyhovovat potřebám zákazníka. Často také bývá kladen důraz na funkčnost designu.

Co se týká designu firemní prezentace, tak jej lze v zásadě rozdělit do dvou okruhů. Jedná se o design klasický design (lepší pojmenování mě asi nenapadne), jehož součástí je například podoba firemních reklamních předmětů, tiskovin, ale také třeba prostor, ve kterých firma působí a přijímá hosty. Proti němu, nebo spíš po jeho boku, dnes stojí prezentace firmy na internetu. Její součástí dnes není zdaleka jen tvorba webových stránek, ale také reklama, nabízení služeb pomocí aplikací a v neposlední řadě také propagace firmy a jejich služeb pomocí mobilních aplikací. Celkově dnes asi celé působení firmy na internetu zastřešuje pojem internetový marketing.

Někdy to bez dress codu prostě nejde

Mnoho firem si nějakým způsobem zakládá na tom, jak jejich zaměstnanci vypadají. Existují firmy, které mají touhu obléct zaměstnance od hlavy až k patě, ale těch není mnoho. Pak jsou zde firmy, které potřebují dodržovat jisté zavedené společenské konvence a určitým způsobem sjednotit ošacení části, nebo všech zaměstnanců.  Ve většině firem však postačí, když zaměstnanci nejsou oblečeni výstředně. Nelze pominout ani stále se zvětšující počet svobodných firem, které si naopak zakládají na tom, že nechávají zaměstnancům v tomto ohledu naprostou svobodu a kreativitě nekladou žádné meze. U takových firem chodí často i šéfové oblečeni v podstatě jak se jim zlíbí. Jedním, ale zdaleka ne jediným takovým příkladem je i legendární firma Apple, jejíž zakladatel Steve Jobs si opravdu na formální oblečení příliš nepotrpěl.

Není kultura jako kultura

Když pomineme jogurtovou kulturu, máme zde stále pestrobarevnou škálu toho, co se pod slovem kultura může skrývat. Ve vztahu k firmám se sice ona paleta mimofiremních aktivit mírně zmenšuje, přesto je však stále pro mnohé zaměstnance velmi atraktivní. Moderní firmy dělají vše proto, aby se jejich lidé (toto slovo je mi milejší než označení pracovník, nebo zaměstnanec) cítili dobře nejen v práci, ale tak nějak celkově. Může se jednat o různé formy pohybových aktivit, v rámci kterých si mohou zúčastnění zvednout kondičku, ale také o aktivity jako je například divadlo, nebo různé výlety … To vše je dnes označováno jako firemní kultura.

TOP články