Vícejazyčné webu, překlad webů

Jak vybrat koncovku domény pro web ve více jazycích

Článek je psán pro laiky, proto používám zjednodušené a srozumitelné pojmy. Pro znalejší uživatele, používající raději přesná pojmenování uvedu, že pod pojmem koncovka rozumím doménu prvního řádu tedy například .com, .cz, .sk .eu, atd.

Jeden multijazyčný web vs. více webů s různými koncovkami

Existují v zásadě dvě možnosti:

  • Jazykové cílení – Pokud například tvoříte web, který bude zacílen na všechny anglicky mluvící návštěvníky (žijící kdekoli), bývá vhodnější vytvořit jeden multijazyčný web (tedy web s jednou koncovkou) a na něm udělat jednotlivé jazykové verze. Adresa webu tedy pak bude například „www.vasweb.com/en/“, kdy za „/en/“ bude celá struktura anglické verze webu, zatímco za „/cz/“ pak bude česká nebo za „/de/“ německá verze webu.
  • Regionální cílení – Pokud tvoříte web zacílený na jednotlivý trh, tedy například Velkou Británii, pak je vhodné udělat web s národní koncovkou „.uk“. Například pro internetový obchod prodávající produkty čistě na německém trhu, budete potřebovat webové stránky s koncovkou „.de“ a pro rakouský trh „.at“. Ve výsledku tedy budete mít pro každý trh jeden web. Pro každý web pak můžete mít samostatnou administraci, nebo lze vytvořit jednu administraci pro více webů.

Výběr koncovky domény pro multijazyčný web

Kromě koncovky „.com“ existuje celá řada dalších takzvaných generických koncovek domén. Kromě koncovek uvedených v tomto článku na Wikipedii existuje celá řada speciálních koncovek, jako je „.online, .agency, .cool, .pub, atd“. Při volbě generické koncovky domény byste měli vzít v úvahu typ a obsah webu. Pro informační weby se například hodí „.com, ale také .info“. Pokud se zabýváte internetovými technologii, tak můžete uvažovat například o koncovce domény „.net“. Tento způsob úvahy je pouze doporučující a používání koncovek registrátoři nijak neomezují.

WordPress a více jazyků – na co si dát pozor

Současná verze Redakčního systému WordPress je již v základu navržena tak, aby bylo možné vytvořit web či e-shop jak v jednom jazyce, tedy například česky, tak i multijazyčně. Počet jazyků není nijak omezen a na jedné adrese (například www.vasweb.com) tedy můžete mít web s libovolným počtem jazykových verzí.

WordPress je sice v základu poměrně jednoduchý a intuitivní, nicméně cizojazyčné weby jsou přece jen trošku složitější. Proto doporučuji svěřit tvorbu webu raději profesionálům. Tvorbu webů svépomocí nedoporučuji zejména proto, že je potřebné vytvořit web správně jak po technické stránce, ale také s ohledem na UX (uživatelskou přívětivost) a SEO.

SEO, tedy optimalizace pro vyhledávače v cizím jazyce je poměrně složitá, ale vyplatí se, protože web pak bude mít podstatně vyšší návštěvnost a budou na něj chodit ti správní uživatelé.

TOP články